Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Logo Bespoke Fitness & Events

Am

O faes parcio Canolfan Ymwelwyr Alwen sydd wedi’i leoli ger Llyn Brenig, mae’r llwybr rhedeg hwn yn darparu lleoliad gwych ar gyfer rhedeg llwybrau naturiol. Mae’r llwybr yn cynnwys cymysgedd o gerrig mân, llwybrau naturiol a ffyrdd tân, sy’n ymlwybro drwy’r coed pîn a’r goedwig, ynghyd â mannau agored llawn gwair, sy’n cynnig golygfeydd godidog dros Rhosydd Dinbych. Croeso i Canicross (dechrau am 09:05).

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Ffi mynediad£18.00 fesul math o docyn

Am ddim i wylwyr.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

11.5k Llyn Alwen

Digwyddiad Chwaraeon

Alwen Visitor Centre car park, Llyn Brenig, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT
Close window

Call direct on:

Ffôn07769 958671

Amseroedd Agor

11.5k Llyn Alwen (18 Medi 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul09:00

* Canicross y dechrau am 09:05.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  0.26 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.31 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.97 milltir i ffwrdd
 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.72 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  10.11 milltir i ffwrdd
 3. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  10.25 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.46 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.39 milltir i ffwrdd
 6. 11.5 milltir i ffwrdd
 7. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.56 milltir i ffwrdd
 8. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.71 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  14.92 milltir i ffwrdd
 10. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  15.71 milltir i ffwrdd
 11. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  15.83 milltir i ffwrdd
 12. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  15.86 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....