Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Logo Bespoke Fitness & Events

Am

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15km) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Ymwelwyr Brenig. Mae llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig drwy’r goedwig ac ar hyd traethlin y llyn. Byddwch yn rhedeg yn wrthglocwedd ac mae rhan fwyaf y llwybr yn ymlwybro ar lwybrau oddi ar y ffordd gydag un adran fer ar hyd ffordd B ac un ddringfa.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Ffi mynediad£18.00 fesul math o docyn

Am ddim i wylwyr.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

Digwyddiad Chwaraeon

Llyn Brenig Visitor Centre, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT
Close window

Call direct on:

Ffôn07769 958671

Amseroedd Agor

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross (5 Meh 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul09:00

* Canicross y dechrau am 09:05.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  3.7 milltir i ffwrdd
 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.85 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.88 milltir i ffwrdd
 3. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.99 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.24 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.14 milltir i ffwrdd
 6. 11.25 milltir i ffwrdd
 7. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.33 milltir i ffwrdd
 8. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.48 milltir i ffwrdd
 9. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  15.45 milltir i ffwrdd
 10. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  15.6 milltir i ffwrdd
 11. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  15.67 milltir i ffwrdd
 12. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  15.89 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....