I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Delwedd yn dangos pobl yn edmygu planhigion ynn Ngerddi Agored Rowen

Am

Cynhelir Diwrnod Gerddi Agored Rowen bob yn ail flwyddyn er budd Neuadd Goffa Rowen. Bydd oddeutu 20 o erddi hardd ar agor ac mi fydd yna ddigon o lefydd i chi gael hoe a lluniaeth, yn ogystal â phrynu planhigion. Parcio am ddim.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio (am ddim)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gerddi Agored Rowen

Dangos / Arddangos

Rowen Village, Llanerch, Rowen, Conwy, LL32 8YA
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 650851

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  2.44 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.65 milltir i ffwrdd
 3. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  3.65 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  3.68 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  3.68 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.69 milltir i ffwrdd
 3. Tŷ Tref Elisabethaidd

  3.7 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  3.8 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.93 milltir i ffwrdd
 6. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  3.98 milltir i ffwrdd
 7. Ger Aber Conwy

  4.03 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  4.34 milltir i ffwrdd
 9. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  5.44 milltir i ffwrdd
 10. .

  5.66 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  5.91 milltir i ffwrdd
 12. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  6.08 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....