I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Delwedd yn dangos logo Gŵyl Drafnidiaeth Llandudno

Am

1000 a mwy o arddangosfeydd, gan gynnwys cerbydau o bob oes - o feiciau, injans sefydlog a beiciau modur i dractorau, peiriannau fferm/garddwriaethol, bysiau a lorïau. Ar ben hynny mi fydd yna stondinau masnach, cyfleusterau arlwyo a hyd yn oed mwy o eitemau trafnidiaeth. Gwasanaeth bws rhad ac am ddim yn cysylltu’r dref â’r caeau, yn ogystal â gwasanaeth gyda'r nos (yn dibynnu ar y tywydd). Bydd y gatiau yn agor am 9am.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Maes Parcio£2.00 fesul math o docyn
Oedolyn£7.50 fesul math o docyn
Plentyn£2.00 fesul math o docyn

Gostyngiad penwythnos ar gael ar gais: tocynnau teulu, dyddiol/penwythnos ac ati. Prisiau 2020 i'w cadarnhau.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gŵyl Drafnidiaeth Llandudno

Gŵyl

Bodafon Fields, Promenade, Llandudno, Conwy County, LL30 1BW

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.49 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.9 milltir i ffwrdd
 3. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  0.93 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.99 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  1.01 milltir i ffwrdd
 2. Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  1.04 milltir i ffwrdd
 3. Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  1.04 milltir i ffwrdd
 4. Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  1.04 milltir i ffwrdd
 5. Guided donkey rides on the North Shore beach

  1.1 milltir i ffwrdd
 6. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.12 milltir i ffwrdd
 7. Tollffordd

  1.15 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  1.15 milltir i ffwrdd
 9. Hwyl i'r holl deulu

  1.18 milltir i ffwrdd
 10. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  1.22 milltir i ffwrdd
 11. 1.24 milltir i ffwrdd
 12. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  1.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....