Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Collage o hen ffotograffau

Am

Mor gynnar ag Oes Fictoria, denodd y cyfleoedd masnachol yn sgil dyrchafiad Llandudno fel cyrchfan gwyliau lawer o fasnachwyr Iddewig. Daeth y dref hefyd yn gyrchfan gwyliau poblogaidd ymysg Iddewon. Dros y blynyddoedd mae’r gymuned Iddewig wedi chwarae rhan fawr yn natblygiad y dref - ei heconomi, ei diwylliant, ei bywyd gwleidyddol a hyd yn oed ei llwyddiannau chwaraeon. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu’r dreftadaeth yma.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£6.00 fesul math o docyn
Plentyn£3.00 fesul math o docyn
Teulu£16.00 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Dan Do

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Hanes Iddewig Llandudno yn Amgueddfa ac Oriel Llandudno

Arddangosfa

Llandudno Museum & Gallery, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 701490

Amseroedd Agor

Hanes Iddewig Llandudno yn Amgueddfa ac Oriel Llandudno (1 Chwef 2022 - 26 Ebr 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn10:00 - 16:00
Dydd SulWedi cau

* Mynediad olaf 16:00.

Beth sydd Gerllaw


 1. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.02 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Hwyl i'r holl deulu

  0.25 milltir i ffwrdd
 4. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.26 milltir i ffwrdd
 6. Tollffordd

  0.33 milltir i ffwrdd
 7. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.37 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.41 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.54 milltir i ffwrdd
 10. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.56 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.63 milltir i ffwrdd
 12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.71 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Image of information panel and audio visual display at Llandudno Museum.Amgueddfa Llandudno, Llandudno Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r cyfnod cyn hanes ac oes y Rhufeiniaid i dwf Llandudno fel cyrchfan wyliau glan môr. Mae uchafbwyntiau’r ailddatblygiad diweddar yn cynnwys orielau newydd, arddangosfeydd a dehongliadau a hwyl i’r teulu. Mae’r…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....