Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Monday Night is Music Night

Am

Bydd cyfres cyngherddau haf yr Harmony Singers ar gyfer 2022 yn dechrau nos Lun, 13 Mehefin. Bydd y côr yn perfformio bob nos Lun tan 26 Medi (ar wahân i 25 Gorffennaf a 1 Awst). Mae cyngherddau wythnosol ‘Monday Night is Music Night’ y côr lleol hwn yn cynnwys repertoire eang. Bydd yr holl elw’n mynd tuag at elusennau lleol a chenedlaethol.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£7.00 fesul math o docyn

Tocynnau ar gael wrth y drws.

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Dan Do

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

Cyngerdd

St John's Church, 53-55 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NN
Close window

Call direct on:

Ffôn07912 292230

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.23 milltir i ffwrdd

 5. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.29 milltir i ffwrdd
 8. Tollffordd

  0.33 milltir i ffwrdd
 9. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.37 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.39 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd 1902

  0.42 milltir i ffwrdd
 12. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.49 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....