Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Castell Gwrych

Am

Mae dod wyneb yn wyneb ag ysbryd yn brofiad cyffredin ymhlith ymwelwyr i Gastell Gwrych, ond a ydych chi’n ddigon dewr i ymuno â nhw? Os ydych chi’n ddigon mentrus i dreulio gyda’r nos mewn castell llawn ysbrydion, Castell Gwrych yw’r lle i fod - mae yma ddigonedd o weithgarwch goruwchnaturiol. Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer helwyr ysbrydion sydd dros 16 mlwydd oed.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£40.00 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

Taith Gerdded Dywysedig

Gwrych Castle, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 826023

Amseroedd Agor

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych (31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn21:00 - 02:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  1.09 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  1.12 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.41 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.13 milltir i ffwrdd
 1. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  3.46 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  3.75 milltir i ffwrdd
 3. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  4.01 milltir i ffwrdd
 4. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  4.11 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  4.28 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  4.46 milltir i ffwrdd
 7. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  4.56 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  4.84 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  5 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  5.17 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  5.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Gwrych Castle and surrounding countrysideCastell Gwrych

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....