Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Rhedwr yn Her Llwybr Betws-y-Coed

Am

Gyda hanner marathon, 10k, 5k a CaniX, mae rhywbeth i weddu rhedwyr o bob gallu, felly dewch i ymuno yn yr hwyl! Mae bob ras yn dechrau o ganol Betws-y-coed ac yn dilyn llwybr golygfaol sy’n dringo drwy’r goedwig tu ôl i Eglwys y Santes Fair, Betws-y-coed.

Pris a Awgrymir

Ffi mynediad o £21. Am ddim i wylwyr.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Her Lwybr Betws-y-Coed

Chwaraeon

Cae Llan, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AE

Amseroedd Agor

Her Lwybr Betws-y-Coed (26 Tach 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn12:30 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  0.82 milltir i ffwrdd
 3. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  1.99 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.13 milltir i ffwrdd
 1. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.7 milltir i ffwrdd
 2. 3.15 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.87 milltir i ffwrdd
 4. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.14 milltir i ffwrdd
 5. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  9.82 milltir i ffwrdd
 6. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  10.36 milltir i ffwrdd
 7. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  10.81 milltir i ffwrdd
 8. Ynglŷn â'ch busnes

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol…

  12.93 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  13.01 milltir i ffwrdd
 10. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  13.02 milltir i ffwrdd
 11. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  13.02 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....