Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Logo Rhedeg Cymru

Am

Gan ddechrau ym Mharc Eirias, Bae Colwyn, mae’r marathon metrig yn mynd o’r trac athletau ac i lawr allt fer i’r promenâd fflat tuag at Llandrillo-yn-Rhos a Llandudno ac yn ôl.  Mae pellter y Marathon Metrig o 26.2km (16.3 milltir) yn gam delfrydol i redwyr i ddatblygu o hanner marathon i farathon llawn 26.2 milltir.

Pris a Awgrymir

£38 Aelodau; £40 Heb Ymaelodi; Am ddim i wylwyr.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Marathon Metrig Bae Colwyn

Digwyddiad Chwaraeon

Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

Amseroedd Agor

Marathon Metrig Bae Colwyn (19 Maw 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul09:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.34 milltir i ffwrdd
 3. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.35 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.44 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.91 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.91 milltir i ffwrdd
 5.  

  Sŵ Mynydd Cymru

  Rydych yn camu i fyd o ryfeddod naturiol wrth fynychu Sw…

  1.29 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.7 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.81 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.37 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  3 milltir i ffwrdd
 10. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.16 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  3.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....