I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Delwedd yn dangos Marine Drive ar Y Gogarth, Llandudno

Am

Mae March for Veterans Llandudno yn daith gerdded ddeg milltir er budd Blind Veterans UK, gyda golygfeydd godidog o Landudno a’r arfordir ar hyd y ffordd. Gan ddechrau’r tu allan i ganolfan Blind Veterans UK Llandudno byddwch yn cerdded tua’r Promenâd ac am y Senotaff cyn cerdded yr holl ffordd i fyny ac o amgylch y Gogarth. Mae modd cofrestru ymlaen llaw - am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan rŵan!

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

March for Veterans UK, Llandudno

Elusen

Blind Veterans UK, Queens Road, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1UT
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 864574

Amseroedd Agor

March for Veterans UK, Llandudno (19 Medi 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.62 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  1.01 milltir i ffwrdd
 3. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  1.04 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  1.04 milltir i ffwrdd
 2. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  1.11 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  1.21 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  1.27 milltir i ffwrdd
 5. 1.29 milltir i ffwrdd
 6. Tollffordd

  1.3 milltir i ffwrdd
 7. Hwyl i'r holl deulu

  1.3 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  1.32 milltir i ffwrdd
 9. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  1.35 milltir i ffwrdd
 10. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  1.36 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.42 milltir i ffwrdd
 12. Sefydlwyd 1902

  1.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....