I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Delwedd yn dangos logo The Artisan Market Company Ltd

Am

Marchnad grefftwyr fywiog, yn dod â’r cynhyrchwyr, y pobyddion, yr artistiaid a’r crewyr gorau yng Ngogledd Cymru atoch chi. Digwyddiad i’r teulu gydag adloniant byw gyda chrefftau, bwyd a diod o safon. Dewch i ymuno yn yr hwyl, i fwyta, yfed, siopa a bod yn llawen ar y trydydd dydd Sadwrn bob mis. Mynediad am ddim.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Cyfleusterau Digwyddiadau

 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

Manwerthu / Marchnad

Station Road & Sea View Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8BU
Close window

Call direct on:

Ffôn07495 585757

Amseroedd Agor

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn (19 Rhag 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.36 milltir i ffwrdd
 1. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  0.38 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.51 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.55 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.66 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Ailagor: 13 Gorffennaf

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â…

  0.83 milltir i ffwrdd
 6. Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  0.87 milltir i ffwrdd
 7. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.18 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.24 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.26 milltir i ffwrdd
 10. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.43 milltir i ffwrdd
 11. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.91 milltir i ffwrdd
 12. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.95 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....