Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Am

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng nghanol y dref ar Ffordd yr Orsaf a Sea View Road. Dewch i ymuno â ni, i gwrdd â ffrindiau a mwynhau amrywiaeth o gynnyrch Cymreig. Mae yma stondinau ffrwythau a llysiau, cigoedd, ffasiwn, cerddoriaeth, nwyddau ar gyfer y cartref a’r ardd a stondinau yn gwerthu pob mathau o bethau eraill. Mynediad am ddim.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Cyfleusterau Digwyddiadau

 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

Marchnad/Ffair

Station Road & Sea View Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8BU
Close window

Call direct on:

Ffôn07495 585757

Amseroedd Agor

Marchnad Leol Bae Colwyn (3 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:00 - 16:00
Marchnad Leol Bae Colwyn (6 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth09:00 - 16:00
Marchnad Leol Bae Colwyn (10 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:00 - 16:00
Marchnad Leol Bae Colwyn (13 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth09:00 - 16:00
Marchnad Leol Bae Colwyn (17 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:00 - 16:00
Marchnad Leol Bae Colwyn (20 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth09:00 - 16:00
Marchnad Leol Bae Colwyn (24 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.36 milltir i ffwrdd
 1. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.38 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.51 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.55 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.66 milltir i ffwrdd
 5.  

  Sŵ Mynydd Cymru

  Rydych yn camu i fyd o ryfeddod naturiol wrth fynychu Sw…

  0.83 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.18 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.24 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.26 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.43 milltir i ffwrdd
 10. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.91 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.95 milltir i ffwrdd
 12. Ynglŷn â'ch busnes

  Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol…

  3.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....