Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Logo RSPB

Am

Mae byd cyfrinachol sy’n llawn o greaduriaid cudd anhygoel o’n cwmpas i gyd. O frig y coed i ddyfnderoedd y pwll, byddwn yn archwilio gwahanol gynefinoedd ac yn cael cipolwg agosach ar y pryfetach anhygoel sy’n byw yno! Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at blant rhwng 6 a 12 oed. Mae nifer y lleoedd sydd ar gael yn gyfyngedig. Rhaid archebu lle.

Pris a Awgrymir

Aelodau £5.50, pawb arall £7.50. Oedolion am ddim.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Saffari Pryfetach yn RSPB Conwy

Digwyddiad Cyfranogol

RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 584091

Amseroedd Agor

Saffari Pryfetach yn RSPB Conwy (2 Meh 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Iau11:00 - 12:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.81 milltir i ffwrdd
 3. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.86 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.92 milltir i ffwrdd
 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.93 milltir i ffwrdd
 2. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.98 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.04 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.14 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.6 milltir i ffwrdd
 6. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  2.64 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.75 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.83 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  2.86 milltir i ffwrdd
 10. Theatr â 1500 o seddi

  2.94 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  2.96 milltir i ffwrdd
 12. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Conwy RSPBGwarchodfa Natur yr RSPB, Deganwy & Llandudno JunctionCroeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu boddau’n cymryd rhan yn ein gweithgareddau neu’n mynd yn wyllt yn y maes chwarae awyr agored. Mae gennym gwisiau, llwybrau gyda golygfannau a chuddfannau er mwyn i chi gael gwneud y mwyaf o’ch hymweliad. Bydd cyfle…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....