Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Dafad mewn cae gyda defaid eraill yn y cefndir

Am

Gydag atyniadau i apelio at bob oedran gyda llond lle o geffylau, gwartheg a defaid o bob brid posibl, hen beiriannau sy’n dal i weithio, cneifio defaid traddodiadol a'r babell cynnyrch cartref, sy'n enwog am ei ansawdd ar draws Gogledd Cymru.

Pris a Awgrymir

Prisiau 2022 i'w cadarnhau.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Sioe Cerrigydrudion

Dangos / Arddangos

Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9SW
Close window

Call direct on:

Ffôn01490 460591

Amseroedd Agor

Sioe Cerrigydrudion (3 Medi 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:00 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  2.61 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  3.75 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  5.89 milltir i ffwrdd
 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  8.04 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  10.71 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.93 milltir i ffwrdd
 4. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  12.22 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  12.34 milltir i ffwrdd
 6. 12.53 milltir i ffwrdd
 7. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  13.01 milltir i ffwrdd
 8. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  13.12 milltir i ffwrdd
 9. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  17.43 milltir i ffwrdd
 10. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  18.09 milltir i ffwrdd
 11. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  18.26 milltir i ffwrdd
 12. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  18.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....