Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Logo RSPB

Am

Eisiau cael dechrau gwych i’ch penwythnos?  Oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau hobi newydd?  Ymunwch â’r daith gerdded anffurfiol hon er mwyn darganfod bywyd gwyllt anhygoel RSPB Conwy.  Byddwch yn cael sylwebaeth arbenigol ar bob agwedd ar hanes naturiol gan ein tywyswyr gwybodus, wrth i ni geisio gweld 50 o rywogaethau mewn ychydig o oriau!

Pris a Awgrymir

Aelodau £3.50, y rhai nad ydynt yn aelodau £4.50. Fe godir ffioedd mynediad arferol ar y rhai nad ydynt yn aelodau.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Dywys Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy

Taith Gerdded Dywysedig

RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 584091

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.81 milltir i ffwrdd
 3. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.86 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.92 milltir i ffwrdd
 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.93 milltir i ffwrdd
 2. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.98 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.04 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.14 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.6 milltir i ffwrdd
 6. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  2.64 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.75 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.83 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  2.86 milltir i ffwrdd
 10. Theatr â 1500 o seddi

  2.94 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  2.96 milltir i ffwrdd
 12. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Conwy RSPBGwarchodfa Natur yr RSPB, Deganwy & Llandudno JunctionCroeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu boddau’n cymryd rhan yn ein gweithgareddau neu’n mynd yn wyllt yn y maes chwarae awyr agored. Mae gennym gwisiau, llwybrau gyda golygfannau a chuddfannau er mwyn i chi gael gwneud y mwyaf o’ch hymweliad. Bydd cyfle…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....