Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Blog

 • Gwyliau gartref dros yr haf yn Sir Conwy

  Gwyliau gartref dros yr haf yn Sir Conwy

  Gwnewch yn iawn am amser a gollwyd yng Nghyngor Conwy a threfnwch eich gwyliau gartref dros yr haf rŵan. Gyda phenwythnos gŵyl y banc rownd y gornel, mae'n gyfle perffaith i fwynhau gwyliau bach i ran hyfryd o'r byd; lle mae Eryri yn cwrdd â'r môr.

 • Gogledd Cymru'n erfyn ar ymwelwyr i aros adref

  Gogledd Cymru'n erfyn ar ymwelwyr i aros adref

  A ninnau ar drothwy cyfnod y Pasg, mae rhai o brif sefydliadau Gogledd Cymru yn erfyn ar bobl i beidio gwneud teithiau di-angen ac i beidio ymweld a’r ardal er mwyn diogelu a chefnogi ein gwasanaethau iechyd yn lleol.

 • Blas o Bwys
  In Bwyd

  Blas o Bwys

  Mae Emma Baravelli yn cyfaddef ei bod wrth ei bodd gyda siocledi hufen fioled. “Byddwn i bendant yn mynd a bag o siocledi hufen fioled efo fi i ynys unig”, meddai’r chocolatier, gan bwyso ar gownter ei emporiwm siocled yng Nghonwy.

 • Llandudno at night

  Adloniant gyda’r nos

  O dafarndai glan môr prysur i brofiadau sgïo hwyr y nos ar y Gogarth, mae gan Sir Conwy ddewis gwych o weithgareddau gyda'r nos sy'n addas i bawb. Dyma ein saith prif atyniad ar gyfer noson allan wych...

 • Dihangwch rhag y felan ym mis Ionawr!
  In Gaeaf

  Dihangwch rhag y felan ym mis Ionawr!

  Mae’r coed Nadolig a’r addurniadau wedi eu cadw am flwyddyn arall, ac i lawer ohonom mae hynny’n golygu bod rhaid mynd yn ôl i’r gwaith a’r drefn ddyddiol. Mae Dydd Llun y Felan wedi bod ac wedi mynd, ond peidiwch a gadael i'r felan gael y gorau arnoch fis Ionawr yma! Ysbrydolwch eich hun ar gyfer eich gwyliau nesaf yn y gaeaf drwy gael golwg ar rai o’r atyniadau a’r darparwyr llety ffantastig yn Sir Conwy.

 • Ymgollwch yn y...Pantomeim!

  Ymgollwch yn y...Pantomeim!

  Mae’r pantomeim poblogaidd Sleeping Beauty yn dod i Venue Cymru y Rhagfyr hwn! 60 mlynedd ar ôl y ffilm wreiddiol, bydd cast llawn sêr yn ail-greu’r stori hudolus trwy gerddoriaeth, comedi a digon o hwyl yr ŵyl!

 • 5 ffordd o ddiddanu’ch tad ar y Sul y Tadau hwn

  5 ffordd o ddiddanu’ch tad ar y Sul y Tadau hwn

  Mae Sul y Tadau ar 16 Mehefin 2019. Os ydych chi'n chwilio am ysbrydoliaeth ar beth i’w gael i’ch tad eleni, dyma awgrymiadau ar eich cyfer! Rydym wedi amlinellu ein 5 prif brofiad ar gyfer tadau yn Sir Conwy. P'un a yw'n ffanatig go-cartio neu'n ffafrio amgylchedd sba mwy hamddenol, mae gennym rywbeth y gall pob tad ei fwynhau!

 • Digwyddiadau’r Pasg yn Sir Conwy
  In PasgConwy

  Digwyddiadau’r Pasg yn Sir Conwy

  Mae’r Pasg bron yma ac  mae ‘na lawer o bethau cyffrous yn digwydd yn Sir Conwy i ddathlu’r achlysur - helfeydd wyau pasg, chwilio am gleddyfau a ras 5k ar Bromenad Llandudno, mae ‘na rywbeth i bawb ei fwynhau. 

 • Y 5 lle gorau yn Sir Conwy i fwynhau crempogau blasus

  Y 5 lle gorau yn Sir Conwy i fwynhau crempogau blasus

  Eleni mae dydd Mawrth Ynyd neu ddydd Mawrth Crempog yn disgyn ar 5 Mawrth 2019.  Mae’r traddodiad o fwyta crempogau yn nodi dechrau’r Grawys ac yn y gorffennol roedd yn gyfle i gael gwared ar wyau a seimiau cyn i’r cyfnod ymprydio ddechrau.

 • Categorïau

  Negeseuon Diweddar

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....