Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Blog

 • Mae yna wledd o ddigwyddiadau’r hydref ymlaen yn Sir Conwy

  Mae yna wledd o ddigwyddiadau’r hydref ymlaen yn Sir Conwy

  Marchnadoedd lleol, digwyddiadau chwaraeon, digwyddiadau Calan Gaeaf ... wrth i’r gwyliau hanner tymor nesáu, mae yna lwyth o bethau yn digwydd yng Ngogledd Cymru. Dyma sut i wneud yn fawr o’r tymor llawn gweithgaredd hwn.

 • Dewch i Gonwy’n ddiogel yr haf hwn
  In Haf

  Dewch i Gonwy’n ddiogel yr haf hwn

  Rydym yn edrych ymlaen at gael eich croesawu chi’n ôl yn ddiogel i Gonwy yr haf hwn. Os ydych chi’n trefnu taith funud olaf, edrychwch ar rai o’n darparwyr llety, siopau ac atyniadau isod.

 • Family running and holding hands on West Shore Beach Llandudno

  Ysbrydoliaeth ar gyfer eich gwyliau gartref nesaf yn Sir Conwy

  Ydych chi wedi trefnu eich gwyliau gartref ar gyfer 2021 eto? Mae gennym ystod eang o letyau ac atyniadau o safon ar gael yn Sir Conwy.  Mae’n lle delfrydol i fwynhau gwyliau trwy gydol y flwyddyn. Edrychwch ar rai o’n hawgrymiadau isod...Ydych chi wedi trefnu eich gwyliau gartref ar gyfer 2021 eto? Mae gennym ystod eang o letyau ac atyniadau o safon ar gael yn Sir Conwy.  Mae’n lle delfrydol i fwynhau gwyliau trwy gydol y flwyddyn. Edrychwch ar rai o’n hawgrymiadau isod...

 • Croeso’n ôl i Sir Conwy

  Croeso’n ôl i Sir Conwy

  Rydym yn falch o allu eich croesawu chi’n ôl i Sir Conwy! Rydym wedi eich colli chi! Wrth i gyfyngiadau yng Nghymru barhau i lacio, mae llawer o’n busnesau twristiaeth wedi ailagor bellach. Beth am archebu gwyliau gartref i archwilio ein hardal brydferth?

 • Gwyliau gartref dros yr haf yn Sir Conwy

  Gwyliau gartref dros yr haf yn Sir Conwy

  Gwnewch yn iawn am amser a gollwyd yng Nghyngor Conwy a threfnwch eich gwyliau gartref dros yr haf rŵan. Gyda phenwythnos gŵyl y banc rownd y gornel, mae'n gyfle perffaith i fwynhau gwyliau bach i ran hyfryd o'r byd; lle mae Eryri yn cwrdd â'r môr.

 • Gogledd Cymru'n erfyn ar ymwelwyr i aros adref

  Gogledd Cymru'n erfyn ar ymwelwyr i aros adref

  A ninnau ar drothwy cyfnod y Pasg, mae rhai o brif sefydliadau Gogledd Cymru yn erfyn ar bobl i beidio gwneud teithiau di-angen ac i beidio ymweld a’r ardal er mwyn diogelu a chefnogi ein gwasanaethau iechyd yn lleol.

 • Blas o Bwys
  In Bwyd

  Blas o Bwys

  Mae Emma Baravelli yn cyfaddef ei bod wrth ei bodd gyda siocledi hufen fioled. “Byddwn i bendant yn mynd a bag o siocledi hufen fioled efo fi i ynys unig”, meddai’r chocolatier, gan bwyso ar gownter ei emporiwm siocled yng Nghonwy.

 • Llandudno at night

  Adloniant gyda’r nos

  O dafarndai glan môr prysur i brofiadau sgïo hwyr y nos ar y Gogarth, mae gan Sir Conwy ddewis gwych o weithgareddau gyda'r nos sy'n addas i bawb. Dyma ein saith prif atyniad ar gyfer noson allan wych...

 • Categorïau

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....