Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Blog

 • Family running and holding hands on West Shore Beach Llandudno

  Ysbrydoliaeth ar gyfer eich gwyliau gartref nesaf yn Sir Conwy

  Ydych chi wedi trefnu eich gwyliau gartref ar gyfer 2021 eto? Mae gennym ystod eang o letyau ac atyniadau o safon ar gael yn Sir Conwy.  Mae’n lle delfrydol i fwynhau gwyliau trwy gydol y flwyddyn. Edrychwch ar rai o’n hawgrymiadau isod...Ydych chi wedi trefnu eich gwyliau gartref ar gyfer 2021 eto? Mae gennym ystod eang o letyau ac atyniadau o safon ar gael yn Sir Conwy.  Mae’n lle delfrydol i fwynhau gwyliau trwy gydol y flwyddyn. Edrychwch ar rai o’n hawgrymiadau isod...

 • Croeso’n ôl i Sir Conwy

  Croeso’n ôl i Sir Conwy

  Rydym yn falch o allu eich croesawu chi’n ôl i Sir Conwy! Rydym wedi eich colli chi! Wrth i gyfyngiadau yng Nghymru barhau i lacio, mae llawer o’n busnesau twristiaeth wedi ailagor bellach. Beth am archebu gwyliau gartref i archwilio ein hardal brydferth?

 • Gwyliau gartref dros yr haf yn Sir Conwy

  Gwyliau gartref dros yr haf yn Sir Conwy

  Gwnewch yn iawn am amser a gollwyd yng Nghyngor Conwy a threfnwch eich gwyliau gartref dros yr haf rŵan. Gyda phenwythnos gŵyl y banc rownd y gornel, mae'n gyfle perffaith i fwynhau gwyliau bach i ran hyfryd o'r byd; lle mae Eryri yn cwrdd â'r môr.

 • Gogledd Cymru'n erfyn ar ymwelwyr i aros adref

  Gogledd Cymru'n erfyn ar ymwelwyr i aros adref

  A ninnau ar drothwy cyfnod y Pasg, mae rhai o brif sefydliadau Gogledd Cymru yn erfyn ar bobl i beidio gwneud teithiau di-angen ac i beidio ymweld a’r ardal er mwyn diogelu a chefnogi ein gwasanaethau iechyd yn lleol.

 • Blas o Bwys
  In Bwyd

  Blas o Bwys

  Mae Emma Baravelli yn cyfaddef ei bod wrth ei bodd gyda siocledi hufen fioled. “Byddwn i bendant yn mynd a bag o siocledi hufen fioled efo fi i ynys unig”, meddai’r chocolatier, gan bwyso ar gownter ei emporiwm siocled yng Nghonwy.

 • Llandudno at night

  Adloniant gyda’r nos

  O dafarndai glan môr prysur i brofiadau sgïo hwyr y nos ar y Gogarth, mae gan Sir Conwy ddewis gwych o weithgareddau gyda'r nos sy'n addas i bawb. Dyma ein saith prif atyniad ar gyfer noson allan wych...

 • Dihangwch rhag y felan ym mis Ionawr!
  In Gaeaf

  Dihangwch rhag y felan ym mis Ionawr!

  Mae’r coed Nadolig a’r addurniadau wedi eu cadw am flwyddyn arall, ac i lawer ohonom mae hynny’n golygu bod rhaid mynd yn ôl i’r gwaith a’r drefn ddyddiol. Mae Dydd Llun y Felan wedi bod ac wedi mynd, ond peidiwch a gadael i'r felan gael y gorau arnoch fis Ionawr yma! Ysbrydolwch eich hun ar gyfer eich gwyliau nesaf yn y gaeaf drwy gael golwg ar rai o’r atyniadau a’r darparwyr llety ffantastig yn Sir Conwy.

 • Ymgollwch yn y...Pantomeim!

  Ymgollwch yn y...Pantomeim!

  Mae’r pantomeim poblogaidd Sleeping Beauty yn dod i Venue Cymru y Rhagfyr hwn! 60 mlynedd ar ôl y ffilm wreiddiol, bydd cast llawn sêr yn ail-greu’r stori hudolus trwy gerddoriaeth, comedi a digon o hwyl yr ŵyl!

 • 5 ffordd o ddiddanu’ch tad ar y Sul y Tadau hwn

  5 ffordd o ddiddanu’ch tad ar y Sul y Tadau hwn

  Mae Sul y Tadau ar 16 Mehefin 2019. Os ydych chi'n chwilio am ysbrydoliaeth ar beth i’w gael i’ch tad eleni, dyma awgrymiadau ar eich cyfer! Rydym wedi amlinellu ein 5 prif brofiad ar gyfer tadau yn Sir Conwy. P'un a yw'n ffanatig go-cartio neu'n ffafrio amgylchedd sba mwy hamddenol, mae gennym rywbeth y gall pob tad ei fwynhau!

 • Categorïau

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....