Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Conwy Falls Cafe

Am

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. Mae’r caffi wedi’i drwyddedu ac ar agor 7 diwrnod yr wythnos i weini bwydydd poeth ac oer, cacennau, byrbrydau a diodydd. Mae digonedd o le parcio am ddim, lle i eistedd y tu mewn a’r tu allan a Wi-Fi a phwyntiau gwefru dyfeisiadau am ddim. Gall y caffi ddarparu ar gyfer unrhyw anghenion dietegol ac mae croeso i gŵn.

Mae’r caffi hefyd yn gweini te prynhawn, pitsas ar nos Wener yn ystod y tymor ymwelwyr ac mae’n derbyn grwpiau mawr drwy drefniant ymlaen llaw.

I gael rhagor o wybodaeth am y parc a’r caffi, bwydlenni a digwyddiadau ewch i’r wefan www.conwyfalls.com neu ffoniwch 01690 710336.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Cerddoriaeth fyw
 • Gardd/patio at ddefnydd y gwesteion
 • Toiledau
 • Trwyddedig
 • Yn derbyn partïon bysiau

Cyfleusterau Lleoliad

 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Ardal chwarae plant
 • Bwydlen plant
 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Conwy Falls Cafe

Caffi

Pentrefoelas Road, Betws y Coed, Conwy, LL24 0PN
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 710336

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.17 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.42 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  2.9 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.89 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.95 milltir i ffwrdd
 3. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.65 milltir i ffwrdd
 4. 5.07 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw.

  5.26 milltir i ffwrdd
 6. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.28 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  9.05 milltir i ffwrdd
 8. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  9.11 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.18 milltir i ffwrdd
 10. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  9.75 milltir i ffwrdd
 11. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  11.7 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....