Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Plas Penaeldroch Manor

Am

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Bwyd gwych

Cacennau a chawl gan Jane ar y safle

Cigoedd gan gigydd lleol enwog

Jamiau a phiclau cartref ar werth

Parcio a WiFi am ddim

Yn addas i Blant a Chŵn

Coffi barista ac ystod eang o de

Rydym yn barod i’ch croesawu, dim ots pa mor wlyb neu fwdlyd yw eich parti neu eich ci.

Pris a Awgrymir

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £1 a £7.50

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Gwasanaeth tecawê
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Gardd/patio at ddefnydd y gwesteion

Cyfleusterau Lleoliad

 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Mynediad gwastad, ramp neu lifft i doiled cyhoeddus

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Ardal chwarae plant
 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

Plas Penaeldroch Manor Restaurant

Bwyty

Pont y Pant, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0PJ
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 750316

Amseroedd Agor

Ebrill - Hydref (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:00 - 17:00
Tachwedd - Mawrth (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:00

* Ar gau Dydd Nadolig

Beth sydd Gerllaw

 1. Eiddo yng ngofal Cadw

  1.12 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw.

  2.03 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.34 milltir i ffwrdd
 4. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  2.49 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  3.09 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  3.37 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  3.71 milltir i ffwrdd
 4. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  5.02 milltir i ffwrdd
 5. 5.47 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  8.59 milltir i ffwrdd
 7. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  10.47 milltir i ffwrdd
 8. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  10.94 milltir i ffwrdd
 9. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  11.82 milltir i ffwrdd
 10. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  11.82 milltir i ffwrdd
 11. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  12.5 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  13.12 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....