Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Sheldon's Bar and Bistro

Am

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac mae wedi ei leoli yng nghanol Bae Colwyn. Cafodd yr eiddo ei stripio yn llwyr a’i weddnewid gan ddefnyddio arddull llawn steil a retro sy'n wahanol i unrhyw beth arall yn yr ardal. O’r waliau brics moel, siandelïers wedi eu gwneud o hen ffenestri a drysau'n hongian o'r nenfwd, i gyfuniad unigryw o gwrw crefft, gwinoedd da, coctels a bwydlen helaeth. Mae’n anodd cymharu Sheldon’s gydag unrhyw leoliad arall.

Mae Sheldon’s yn cynnig bwyd lleol wedi ei goginio’n ffres. Mae ein bwydlen wedi ei chreu gan ein cogydd, a arferai fod yn berchennog bwyty. Rydym yn ymfalchïo yn ein dewis ‘arbennig’ sy’n cynnwys cacenni pysgod, pate macrell, cawl pysgod, tarten gennin a brie, hwyaden mewn saws eirin a brie wedi ei ffrio mewn saim dwfn.

Hefyd rydym yn cynnig detholiad eang o gaws, cigoedd a phlatiau bwyd figan, saladau, paninis a phlatiau bach ar ffurf ‘tapas’.  

Mae Sheldon’s yn cynnig ‘Noson Stêc’ yn rheolaidd bob nos Iau lle rydym yn cynnig Stêc Bistro flasus gan ‘Edwards o Gonwy’, sglodion neu salad a gwydraid o win y tŷ neu gwrw am £15.00 y pen.

Mae gennym ni gwrw, gwinoedd a gwirodydd gan gynifer o fusnesau lleol â phosibl er mwyn cefnogi’r economi leol. Ymhlith y rhain mae Bragdy Conwy, Wild Horse, Polly’s Brew, Tiny Rebel, Mŵs Piws a Snowdon Craft. Rydym hefyd yn cyflenwi rhai gwirodydd Cymreig gan gynnwys gin gan Cariad Gin o Sir Ddinbych.

Mae Sheldon’s yn cynnig amrediad eang o winoedd o ansawdd da gan fasnachwyr Tanners Wine a bwydlen goctel ddeniadol ar gyfer y rhai sydd â chwaeth draddodiadol a’r rhai hynny sy'n dymuno profi rhywbeth newydd ac unigryw!

Rydym ar agor ar gyfer te, coffi a chacen, cyfarfodydd busnes, derbyniadau a phartïon preifat.

Mae 'Sesiynau Sul’ Byw Sheldon’s, sy'n noson feicroffon agored, yn cynnig platfform i dalent lleol i berfformio mewn lleoliad llawn awyrgylch a lle gellir ymlacio.

Mae ein staff cyfeillgar yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a sicrhau bod ein cwsmeriaid yn mwynhau eu hymweliad!

Pris a Awgrymir

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 3.95 a £ 15.00.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Contactless payment possible
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Lloriau wedi’u marcio’n glir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol
 • Rhaid archebu ymlaen llaw

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Gwasanaeth tecawê
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas

Cyfleusterau Lleoliad

 • Seddau yn yr awyr agored

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Sheldon's Bar and Bistro

Bistro

8 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 339821

Ffôn07917 452956

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.39 milltir i ffwrdd
 1. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.4 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.53 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.66 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  0.81 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.22 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.25 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.26 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.46 milltir i ffwrdd
 10. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.9 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.97 milltir i ffwrdd
 12. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  3.42 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....