I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Sheldon's Bar and Bistro

Am

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac mae wedi ei leoli yng nghanol Bae Colwyn. Cafodd yr eiddo ei stripio yn llwyr a’i weddnewid gan ddefnyddio arddull llawn steil a retro sy'n wahanol i unrhyw beth arall yn yr ardal. O’r waliau brics moel, siandelïers wedi eu gwneud o hen ffenestri a drysau'n hongian o'r nenfwd, i gyfuniad unigryw o gwrw crefft, gwinoedd da, coctels a bwydlen helaeth. Mae’n anodd cymharu Sheldon’s gydag unrhyw leoliad arall.

Mae Sheldon’s yn cynnig bwyd lleol wedi ei goginio’n ffres. Mae ein bwydlen wedi ei chreu gan ein cogydd, a arferai fod yn berchennog bwyty. Rydym yn ymfalchïo yn ein dewis ‘arbennig’ sy’n cynnwys cacenni pysgod, pate macrell, cawl pysgod, tarten gennin a brie, hwyaden mewn saws eirin a brie wedi ei ffrio mewn saim dwfn.

Hefyd rydym yn cynnig detholiad eang o gaws, cigoedd a phlatiau bwyd figan, saladau, paninis a phlatiau bach ar ffurf ‘tapas’.  

Mae Sheldon’s yn cynnig ‘Noson Stêc’ yn rheolaidd bob nos Iau lle rydym yn cynnig Stêc Bistro flasus gan ‘Edwards o Gonwy’, sglodion neu salad a gwydraid o win y tŷ neu gwrw am £15.00 y pen.

Mae gennym ni gwrw, gwinoedd a gwirodydd gan gynifer o fusnesau lleol â phosibl er mwyn cefnogi’r economi leol. Ymhlith y rhain mae Bragdy Conwy, Wild Horse, Polly’s Brew, Tiny Rebel, Mŵs Piws a Snowdon Craft. Rydym hefyd yn cyflenwi rhai gwirodydd Cymreig gan gynnwys gin gan Cariad Gin o Sir Ddinbych.

Mae Sheldon’s yn cynnig amrediad eang o winoedd o ansawdd da gan fasnachwyr Tanners Wine a bwydlen goctel ddeniadol ar gyfer y rhai sydd â chwaeth draddodiadol a’r rhai hynny sy'n dymuno profi rhywbeth newydd ac unigryw!

Rydym ar agor ar gyfer te, coffi a chacen, cyfarfodydd busnes, derbyniadau a phartïon preifat.

Mae 'Sesiynau Sul’ Byw Sheldon’s, sy'n noson feicroffon agored, yn cynnig platfform i dalent lleol i berfformio mewn lleoliad llawn awyrgylch a lle gellir ymlacio.

Mae ein staff cyfeillgar yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a sicrhau bod ein cwsmeriaid yn mwynhau eu hymweliad!

Pris a Awgrymir

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 3.95 a £ 15.00.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Gwasanaeth tecawê
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas

Cyfleusterau Lleoliad

 • Seddau yn yr awyr agored

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Sheldon's Bar and Bistro

Bistro

8 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 339821

Ffôn07917 452956

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Opening times (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)
DiwrnodAmseroedd

* Open on Monday during November and December.

Beth sydd Gerllaw

 1. Premier Amusements and Cash Bingo

  Bingo arian parod. Ar agor yn hwyr ac mae gwobrau mawr i’w cael

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.48 milltir i ffwrdd
 4. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.53 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.66 milltir i ffwrdd
 6. 0.81 milltir i ffwrdd
 7. Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn…

  0.9 milltir i ffwrdd
 8. Sioe marionét draddodiadol

  0.93 milltir i ffwrdd
 9. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.22 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.25 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....