Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Am

Y Bwyd

 Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli mewn pentref hyfryd o'r enw Llansan Siôr yng Ngogledd Cymru.  Rydym yn ymfalchïo ein bod yn defnyddio cynnyrch lleol i baratoi prydau sy’n herio eich blasbwyntiau gyda ein bwydlen A La Carte sy’n cynnig bwyd o’r radd flaenaf.   Rydym wrth ein bodd yn helpu ein cwsmeriaid i flasu bwyd blasus, mae gennym hefyd fwydlen bar drwy’r dydd, blasynnau a bwydlen plant a chinio rhost ar ddydd Sul!  Mae Te Prynhawn yn arbenigedd gennym hefyd.  Boed yn ginio busnes, pryd o fwyd yn y bar gyda ffrindiau, te prynhawn gydag anwylyd neu achlysur arbennig i’r teulu cyfan, The Kinmel Arms yw’r lle i chi.   

Yr Ystafelledd

Rydym yn hoffi meddwl bod y cydbwysedd yn iawn yma yn The Kinmel Arms i greu amgylchedd o foethusrwydd ymlaciol.   Mae’n ymwneud â mwynhau’r pethau ychwanegol moethus a mwynhau moethusrwydd ein hystafelloedd bwtic.  Gallwch fwynhau brecwast yn eich ystafell neu beth am ymuno â ni i lawr yn y bwyty am frecwast traddodiadol Cymreig i ddechrau’r diwrnod.   Efallai mwynhau cinio da gyda pheint o gwrw lleol o flaen ein tân agored ar ôl cerdded y bryniau neu yn yr haf gallwch fwynhau bwyta eich cinio nos yn yr awyr agored mewn awyrgylch cefn gwlad bendigedig.   Rydym yn falch iawn o’r ffaith ein bod wedi ein henwebu fel y gwesty bwtic gorau yng Nghymru ar gyfer 2019 yng Ngwobrau Lletygarwch Cymru.  Mae gennym hefyd argymhelliad AA 5 Seren.  

Y Dafarn

Gallwch fwynhau peint ar ôl bod yn cerdded gyda’ch cymar ffyddlon (rydym yn croesawu cŵn yn y dafarn) neu rannu potel o win cain gyda ffrindiau, The Kinmel Arms yw’r lle i chi.   Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn dafarn pob tymor, mae’r tanau agored yn cynnau drwy’r dydd yn ystod misoedd y gaeaf gan ei gwneud yn anodd gadael unwaith yr ydych wedi setlo! Yn y gwanwyn a’r haf gallwch eistedd allan a mwynhau clywed yr adar yn trydar wrth ichi fwynhau gwydraid mawr o un o 30 Gin sydd gennym mewn stoc.   Mae The Kinmel Arms yn dafarn glasurol cefn gwlad yn harddwch Gogledd Cymru gan roi profiad unigryw i’n cwsmeriaid i fwynhau diod yn y cerbyty 17eg ganrif, nid yw’n anodd dychmygu’r ceffyl a chart y tu allan.  Rydym yn agored drwy’r dydd bob dydd gyda dewis eang o gwrw, gwin, gin a wisgi, a llawer mwy. 

Gwobrau

Gwesty Bwtic Gorau yng Nghymru 2019 yng Ngwobrau Lletygarwch Cymru, Lonely Planet, CAMRA, Michelin Guide, 50 Tafarn Gorau Waitrose Good Food Guide 2017, The Independent, Tystysgrif Rhagoriaeth Trip Advisor, 5 Seren AA Argymhellir yn Gryf.  

 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Meals£15.00 pris cyfartalog y person

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir cw^n ufudd
 • Yn Derbyn Partïon Bysiau

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Caniateir anifeiliaid anwes
 • Cerddoriaeth fyw
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Derbynnir grwpiau
 • Mae angen archebu
 • Ystafelloedd preifat

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir cw^n cymorth
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Bwydlen plant
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau
 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

The Kinmel Arms

Bwyty

The Village, St George, Abergele, Conwy, LL22 9BP
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 832207

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening Times (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 23:00
Gwyliau Cyhoeddus09:00 - 23:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  2.41 milltir i ffwrdd
 2. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.52 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  2.67 milltir i ffwrdd
 4. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  3.02 milltir i ffwrdd
 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  3.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  3.22 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  4.46 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  5.08 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  6.75 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  7.31 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  7.47 milltir i ffwrdd
 8. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  7.59 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  7.86 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  8.02 milltir i ffwrdd
 11. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  8.21 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....