I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Tyddyn Llan Restaurant with Rooms, Llandrillo, Corwen

Am

Tyddyn Llan yw un o dai bwyta mwyaf adnabyddus Cymru sydd ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri yn Nyffryn prydferth Edeirnion gyda Mynyddoedd y Berwyn yng Ngogledd Cymru o’i amgylch. Cynigiwn y cynhwysion gorau wedi’u coginio’n hyderus ac yn syml yn ein tŷ Sioraidd cain, ynghyd â 12 ystafell wely foethus ac ystafell ardd ar y llawr gwaelod. Dyma’r lle i gymryd amser i ffwrdd i ymlacio a chael pleser. Mae pob ystafell wely wedi’u dylunio’n unigol gyda’r holl bethau ychwanegol y bydd arnoch eu hangen i gofio’ch arhosiad. Bwytewch yn ein tŷ bwyta arobryn a chymerwch bleser mewn bwydlen flasus o chwech neu naw cwrs gyda gwinoedd o’n dewislen winoedd helaeth. Mae cinio ar gael bob dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul. Rydym mewn man berffaith ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau hefyd ac mae gennym drwydded ar gyfer priodasau seremoni sifil i hyd at 60 o westeion. Dewch i samplo un o’n nosweithiau gourmet a gwely neu benwythnosau o faldod llwyr.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Cyfartaledd pris fesul 2 gwrso£20.00 i £50.00 pris cyfartalog y person

Cinio a Chinio bwydlenni yn cael eu haddasu yn ddyddiol i adlewyrchu argaeledd cynhwysion tymhorol. Cinio, sy'n cael ei wasanaethu ddydd Gwener a dydd Sadwrn, a dyddiau eraill drwy drefniant ymlaen llaw, yn cynnig à la carte ddewislen. Mae set bwydlen arbennig ar werth o £ 19.50 am ddau gwrs a phwdin am £ 6.00.

Cinio am £ 55 y person yn pryd tri chwrs gyda chwech neu saith o gyrsiau cyntaf a phrif gyrsiau i ddewis o'u plith, caws o Dairy Yard Neal yn a digon o ddewis o bwdinau a hufen iâ, ynghyd â canapés a Blasyn bach i ddechrau eich pryd. Gall Dau gwrs cymryd yn £ 45.

Rydym hefyd yn cynnig dau bwydlenni blasu, o chwech neu naw cwrs gyda choffi a petits fours.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir beicwyr mynydd mwdlyd
 • Croesewir cw^n ufudd

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Derbynnir grwpiau
 • Nifer y bobl sy'n eistedd
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Lleoliad pentref
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Bwydlen plant
 • Cadeiriau uchel
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Bwyta Tyddyn Llan gydag Ystafelloedd

Bwyty

Llandrillo, Corwen, Denbighshire, LL21 0ST
Close window

Call direct on:

Ffôn01490 440264

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening (1 Ion 2019 - 31 Rhag 2019)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14…

  10.97 milltir i ffwrdd
 2. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  11.68 milltir i ffwrdd
 3. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  11.71 milltir i ffwrdd
 4. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  14.6 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  17.14 milltir i ffwrdd
 2. 17.34 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  18.96 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  19.05 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  19.06 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i’r teulu i gyd

  19.06 milltir i ffwrdd
 7. Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  19.34 milltir i ffwrdd
 8. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  20.83 milltir i ffwrdd
 9. Amgueddfa ryfeddol o fywyd gwledig Cymru ym mwthyn gweithiwr o’r 19eg ganrif ac sy’n…

  20.94 milltir i ffwrdd
 10. Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  20.97 milltir i ffwrdd
 11. Y Rhaeadr Ewynnol

  Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  21.01 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....