Beth yw cwci?

Cwci yw ffeil destun syml sydd yn cael ei storio ar gyfrifiadur y defnyddiwr (neu ddyfais symudol) sydd yn cael ei greu pan fydd defnyddiwr yn ymweld â gwefan yn defnyddio rhaglen o'r enw porwr (er enghraifft Internet Explorer, Firefox neu Safari).

Nid rhaglen ei hun yw cwci ac nid yw'n gwneud unrhyw beth ar gyfrifiadur y defnyddiwr. Ni ellir defnyddio cwci i adnabod defnyddiwr yn bersonol ond mae'n nhw'n cyfrannu at wella profiad y defnyddiwr o wefan.

Yn syml mae cwci yn galluogi gwefan i ddarllen cynnwys y ffeil destun cwci. Mae'r ffeil destun ei hun yn cynnwys cod adnabod unigryw, enw'r safle a rhai digidau a rhifau.

Pam fod Cwcis yn cael eu defnyddio?

Bydd y rhan fwyaf o wefannau yn defnyddio cwcis i wella profiad y defnyddiwr drwy alluogi'r wefan i gofio'r defnyddiwr, un ai am hyd yr ymweliad neu ar gyfer ymweliadau eraill.

Mae cwcis yn cyflawni sawl rôl wahanol, fel:

Pa gwcis sy'n cael eu defnyddio gan y safle hwn?

Y wefan hon sy'n gosod y cwcis (cwcis cyswllt cyntaf) ond efallai hefyd eu bod nhw'n cael eu gosod gan wefannau eraill (h.y. You Tube) sydd yn rhedeg cynnwys ar dudalennau'r wefan (cwcis trydydd parti).

Gellir gosod cwcis i gofio ymwelydd am hyd eu hymweliad (cwcis sesiwn) neu i gofio ymwelydd am ymweliadau dilynol (cwcis parhaus).

Dyma'r cwcis safonol a ddefnyddir gan y wefan hon:

Cwcis Cyswllt Cyntaf

Enw'r Cwci: ASPSESSIONID*
ASP.NET_*
Cyhoeddwyd gan: y wefan hon Math o gwci / diben y cwci: Adnabod defnyddiwr. Mae'r cwcis yn adnabod defnyddiwr, a'i gwneud yn haws iddyn nhw ddefnyddio nodweddion deinamig y safle heb orfod darparu yr un wybodaeth unwaith eto wrth iddyn nhw symud o un dudalen i'r llall. Hyd: Cwci sesiwn heb fod yn barhaus (nes bod porwr y wefan wedi cau)..
Enw'r Cwci: Google Analytics
__utma
Cyhoeddwyd gan:
Math o gwci / diben y cwci: Perfformiad: i fesur a gwella safon y safle trwy ddadansoddi ymddygiad ymwelydd. Hyd: Parhaus: 2 flynedd ers ei osod neu ei uwchraddio.
Enw'r Cwci: Google Analytics
__utmb
__utmc
Cyhoeddwyd gan:
Math o gwci / diben y cwci: Perfformiad: Mae'r cwcis yn cael eu defnyddio i gofnodi pa mor hir y mae ymwelydd yn aros ar y safle. Defnyddir i fesur a gwella safon safle trwy ddadansoddi ymddygiad ymwelydd. Hyd:: Sesiwn (nes bod porwr y wefan wedi cau).
Enw'r Cwci: Google Analytics
__utmz
Cyhoeddwyd gan: y wefan hon Math o gwci / diben y cwci Perfformiad: Defnyddir y cwci i gofnodi lle mae ymwelydd wedi dod - h.y. traffig chwilotwr, ymgyrchoedd hysbysebu a llywio tudalennau. Defnyddir i fesur a gwella safon safle trwy ddadansoddi ymddygiad ymwelydd. Hyd: Parhaus: 6 mis ers ei osod neu ei uwchraddio.

Cwcis trydydd parti

Enw'r Cwci: ASPSESSIONID Cyhoeddwyd gan: sharedjs.nmspace.net Math o gwci / diben y cwci Mae'r cwcis hyn yn adnabod defnyddiwr gan ei gwneud yn haws iddyn nhw ddefnyddio nodweddion deinamig y safle heb orfod darparu'r un wybodaeth eto wrth iddyn nhw symud o un dudalen i'r llall. Hyd: Sesiwn (nes bod porwr y wefan wedi cau).

Sut i analluogi cwcis?

Mae gan bob porwr wahanol osodiadau sydd yn galluogi'r defnyddiwr i addasu eu caniatâd cwcis penodol

Ar gyfer Internet Explorer

Ar gyfer Firefox

Ar gyfer Chrome

Ar gyfer Safari (OS X)

Ar gyfer Safari (iOS)

Ar gyfer Android