I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Canolfan Croeso - Betws-y-Coed

Canolfan Groeso

Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, LL24 0AH
Close window

Call direct on:

Ffôn01690 710426

Canolfan Croeso - Betws-y-Coed

Am

Wyddoch chi beth maen nhw’n ei ddweud? I gael y cyngor gorau, gofynnwch i’r bobl leol. Rydym yn mynd un cam yn well na hynny oherwydd, yn ogystal â rhoi cyngor ar y llefydd i fynd a’r pethau i’w gwneud, mae ein Canolfannau Croeso hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau defnyddiol eraill:

Gwasanaethau:
archebu llety/gwely
gwybodaeth am yr ardal
man gwerthu - llyfrau, arweinlyfrau, mapiau, cofroddion ayb.

Atyniadau:
Sioe Fideo/DVD - 'Ehediad dros Eryri'
Arddangosfa - 'Eryri - mwy na mynyddoedd'
Unedau crefft

Ar Agor:

Pasg – Hydref:  9.30am – 5.00pm (Dyddiol)

Awst: 9.30am – 6.00pm (Dyddiol)

Gaeaf: 10.00am – 4.00pm (Dyddiol)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  0.77 milltir i ffwrdd
 3. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  1.98 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  2.12 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.17 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  2.64 milltir i ffwrdd
 3. 3.1 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.23 milltir i ffwrdd
 5. .

  4.1 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw.

  4.95 milltir i ffwrdd
 7. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.85 milltir i ffwrdd
 8. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.08 milltir i ffwrdd
 9. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  9.77 milltir i ffwrdd
 10. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  9.77 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14…

  10.36 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  10.8 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....