Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Canolfan Groeso - Llandudno

Canolfan Groeso

Unit 26, Victoria Centre, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2RP

Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577577

Eitemau Nadoligaidd ar werth yn Canolfan Groeso Llandudno

Am

Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw?

Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yn ein cartref newydd yng Nghanolfan Fictoria.

Bydd ein staff cyfeillgar a gwybodus yn hapus i gynorthwyo drwy ddarparu:

• Gwasanaeth archebu llety
• Gwybodaeth am atyniadau
• Cynllunio taith
• Gwybodaeth am ddigwyddiadau
• Gwybodaeth am gludiant cyhoeddus
• Archebion National Express
• Archebion theatr lleol
• Archebion bws lleol
• Llyfrau, mapiau a chyhoeddiadau
• Amrediad eang o gynnyrch lleol
• Amrediad newydd o roddion lleol

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwobrau

 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tachwedd - Mawrth (1 Tach 2021 - 31 Maw 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:30 - 17:00
Dydd SulWedi cau

* GWYBODAETH YCHWANEGOL
Sul y Pasg, Dydd Nadolig, Dydd San Steffan, Dydd Calan
**Mi fydd Llandudno ar agor yn yr wythosnau tuag at dolig (5, 12 a 19 Rhagfyr 10:30-16:30)

COVID-19 - Helpwch ni i gadw Cymru'n Ddiogel:
- Ardystiad Barod Amdani
- Pellter Cymdeithasol 2m
- Gorsaf Sanitiser Llaw ar y fynedfa / allanfa
- System un ffordd
- Uchafswm: 2 gwsmer yn y siop
- Taliadau cerdyn yn unig (dewis digyswllt)
- Diogelu sgrin ar gownteri
- Trefn glanhau well

Beth sydd Gerllaw

 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.17 milltir i ffwrdd
 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. 0.19 milltir i ffwrdd
 3. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.2 milltir i ffwrdd

 5. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.26 milltir i ffwrdd
 8. Hwyl i'r holl deulu

  0.27 milltir i ffwrdd
 9. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.27 milltir i ffwrdd
 10. Tollffordd

  0.32 milltir i ffwrdd
 11. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.36 milltir i ffwrdd
 12. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....