I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Canolfan Groeso - Llandudno

Canolfan Groeso

Unit 26, Victoria Centre, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2RP

Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577577

Canolfan Croeso Newydd Llandudno

Am

Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw?

Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yn ein cartref newydd yng Nghanolfan Fictoria.

Bydd ein staff cyfeillgar a gwybodus yn hapus i gynorthwyo drwy ddarparu:

• Gwasanaeth archebu llety
• Gwybodaeth am atyniadau
• Cynllunio taith
• Gwybodaeth am ddigwyddiadau
• Gwybodaeth am gludiant cyhoeddus
• Archebion National Express
• Archebion theatr lleol
• Archebion bws lleol
• Llyfrau, mapiau a chyhoeddiadau
• Amrediad eang o gynnyrch lleol
• Amrediad newydd o roddion lleol

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Amseroedd Agor

Opening times (1 Ion 2019 - 31 Maw 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:30 - 17:00
Dydd Sul10:30 - 16:30

* Ar agor 9:30 am i 3pm ar Noswyl Nadolig. Ar gau Dydd Nadolig a Dydd San Steffan. Ar agor 27 i 30 Rhagfyr oriau arferol.
Ar agor 9:30 am i 3pm ar Nos Galan. Ar gau Ddydd Calan. Ar agor oriau arferol o 2 Ionawr 2020.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0 milltir i ffwrdd
 3. Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.07 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. 0.19 milltir i ffwrdd
 5. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. 0.2 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.26 milltir i ffwrdd
 9. Hwyl i'r holl deulu

  0.27 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.27 milltir i ffwrdd
 11. Tollffordd

  0.32 milltir i ffwrdd
 12. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.36 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....