Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

☻Cynhadledd Flynyddol Rhanbarth 1150 y Rotari – Trefnu Llety

Canolfan Groeso

Venue Cymru, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575968

☻Cynhadledd Flynyddol Rhanbarth 1150 y Rotari – Trefnu Llety

Am

Cynhadledd Flynyddol Rhanbarth 1150 y Rotari, 16-18 Hydref 2015

Bydd Cynhadledd Flynyddol Rhanbarth 1150 y Rotari, yn cael ei gynnal yn Venue Cymru  Llandudno rhwng 16-18 Hydref 2015.

Y Rhif i’w Ffonio i Drefnu Llety 01492 575968      
Ar agor rhwng 09:00-16:00 Llun - Sadwrn 09:00-15:00 Dydd Sul

Fel arall, cliciwch ar Argaeledd ac Ystafelloedd i archebu eich llety, a bydd un o aelodau cyfeillgar ein tîm yn ymateb i’ch cais.

Darperir y gwasanaeth trefnu llety drwy Wasanaeth Gwybodaeth i Ymwelwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.4 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.5 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.52 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.55 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.61 milltir i ffwrdd
 4. Tollffordd

  0.68 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.7 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  0.69 milltir i ffwrdd
 7. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.7 milltir i ffwrdd
 8. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.71 milltir i ffwrdd
 9. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.71 milltir i ffwrdd
 10. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.72 milltir i ffwrdd
 11. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.73 milltir i ffwrdd

 12. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....