Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Swyddfa Docynnau a Phwynt Gwybodaeth i Dwristiaid

Canolfan Groeso

Porth Eirias, Promenade, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577522

Derbynfa ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn

Am

Mae gennym Bwynt Gwybodaeth i Dwristiaid dros dro wedi'i sefydlu ym Mhorth Eirias, sy'n edrych dros draeth Baner Las drawiadol Bae Colwyn.

 • Dewch draw am sgwrs gyda’n tîm cyfeillgar
 • Cymerwch gip olwg ar ar ein stoc bach o crefftau Cymreig, gemwaith, cynnyrch lleol, llyfrau cerdded a mapiau
 • Archebwch eich tocynnau ar gyfer Theatr Colwyn
 • Archebwch eich tocynnau ymlaen llaw ar gyfer Venue Cymru

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Amseroedd Agor

Tymor (24 Mai 2022 - 31 Awst 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn10:00 - 17:00
Dydd SulWedi cau

Beth sydd Gerllaw

 1. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.31 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.38 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.52 milltir i ffwrdd
 2. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.91 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  1.25 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.44 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.63 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.49 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.76 milltir i ffwrdd
 10. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.18 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  3.31 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....