I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Pier Llandudno

Pier Llandudno

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

St Michael's Old Church, Betws y Coed

Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd wedi’i…

National Beekeeping Centre Wales

Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn achosi gwefr o gyffro yng Ngogledd Cymru. Wedi'i…

West Shore Miniature Railway

Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol…

Biking in Conwy

Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn berffaith ar…

The Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

National Cycle Route 5

Mae’r darn hwn o’r Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn ymestyn ar hyd arfordir Gogledd Cymru ac yn…

Road Cycle Route around Llandudno

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15…

Crafnant Trout Fishery, Trefriw

Mae Llyn Crafnant yn swatio mewn dyffryn tawel yng Nghymru, yn uchel ym Mharc Cenedlaethol Eryri. …

Conwy to Bodnant Gardens - Road Cycle Ride

Taith o 15 milltir (24 km) ar ffyrdd gwledig o Gonwy i Erddi Bodnant ac yn ôl trwy bentrefi Henryd…

Mountains & Lakes around Betws y Coed - Road Cycle Route

Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-coed ac yn…

West Shore Beach

Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y Gogledd. …

Pensychnant Upland Walk

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y…

Llwybr Treftadaeth Colwyn

Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol…

Llandudno Maesdu Golf Club

Cwrs golff 18 twll gyda thyllau maes golff a thir pharc. Golygfeydd trawiadol o’r môr a’r…

Twyni Cinmel

Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan…

Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

Adventure Parc Snowdonia

Mae Adventure Parc Snowdonia yn ganolfan o anturiaethau wedi’u hysbrydoli gan natur yng Ngogledd…

Curious about Conwy

Beth am gael hwyl wrth ddarganfod mwy am Gonwy drwy ddilyn dau lwybr treftadaeth – fe allwch chi…

Walking in Conwy

Cyfres o dair taith gerdded, o bellter amrywiol, o Landudno i Ddeganwy, Ochr Penrhyn, Nant y Gamar,…

Llyn Aled, Conwy

Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle anial, ond…

Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno) sydd yn…

Fishing at Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

The Sir Henry Jones Museum Llangernyw

Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Gerddi Agored Rowen

Cynhelir Diwrnod Gerddi Agored Rowen bob yn ail flwyddyn.

Agoriadau

Gerddi Agored Rowen

17th Mai 2020
Gŵyl Drafnidiaeth Llandudno

1000 a mwy o arddangosfeydd, gan gynnwys cerbydau o bob oes - o feiciau, injans sefydlog a beiciau…

Agoriadau

Gŵyl Drafnidiaeth Llandudno

8th Mai 2020-10th Mai 2020
Delwedd yn dangos logo'r Academi Frenhinol Gymreig

Cyflwyniad i waith chwech Academydd Brenhinol Cymreig newydd.

Agoriadau

Arddangosfa Aelodau Newydd yn Yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

15th Chwefror 2020-14th Mawrth 2020
Delwedd o waith celf o arddangosfa Nick Hornby

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys gwaith ffoto-cerfluniol newydd gan Nick Hornby,enillydd ‘Gwobr y…

Agoriadau

Nick Hornby ym MOSTYN, Llandudno

18th Gorffennaf 2020-1st Tachwedd 2020
Venue Cymru

Un o’r llwyddiannau mwyaf yn hanes y theatr ym Mhrydain.

Agoriadau

Magic of Motown yn Venue Cymru

13th Tachwedd 2020
Venue Cymru

Bydd Aljaz a Janette yn dychwelyd gyda’u sioe newydd sbon Remembering The Oscars.

Agoriadau

Aljaz & Janette - Remembering the Oscars yn Venue Cymru

21st Ebrill 2020
Gardd Bodnant

Ymunwch â’r prif arddwr John Rippin am olwg hynod ddiddorol ar yr ardd.

Agoriadau

Taith gerdded gyda’r Prif Arddwr yng Ngardd Bodnant

11th Mawrth 2020
Venue Cymru

Agorodd y sioe ‘West End’ campus sydd wedi ennill nifer o wobrau am y tro cyntaf yn 1989 ac mae…

Agoriadau

Buddy - The Buddy Holly Story yn Venue Cymru

8th Mehefin 2020-9th Mehefin 2020
Gardd Bodnant

Darganfyddwch yr amrywiaeth syfrdanol o adar yn yr ardd ar daith gerdded dywys gydag arbenigwr o…

Agoriadau

Taith Gerdded Adar Gardd Bodnant

2nd Tachwedd 2020
Marchnad Ffermwyr Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

24th Mehefin 2020
Gardd Bodnant

Ymunwch â’r prif arddwr John Rippin am olwg hynod ddiddorol ar yr ardd.

Agoriadau

Taith gerdded gyda’r Prif Arddwr yng Ngardd Bodnant

11th Tachwedd 2020
Golau Gaeaf - Pennod 3, Llandudno

Mae'r stori'n parhau. Yn dilyn y dechreuad rhyfeddol y llynedd, bydd y stori yn datblygu ym Mhennod…

Agoriadau

Golau Gaeaf - Pennod 3, Llandudno

14th Tachwedd 2020
Venue Cymru

Mae’r Dreamboys, y noson allan i ferched enwocaf yn y DU, yn eu holau ac yn fwy chwilboeth nac…

Agoriadau

The Dreamboys yn Venue Cymru

27th Tachwedd 2020
Gardd Bodnant

Fedrwch chi ddod o hyd i bob un o’r ‘Munudau Hudol’ yn ein deffroad y gwanwyn yn yr ardd?

Agoriadau

Helfa Wyau Pasg Cadbury yng Ngardd Bodnant

10th Ebrill 2020-13th Ebrill 2020
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae Llandudno Musical Productions yn cyflwyno Avenue Q.

Agoriadau

Avenue Q yn Theatr Colwyn

26th Mawrth 2020-28th Mawrth 2020
Gŵyl Môr Ladron Gwreiddiol Conwy

Cewch draw i fod yn rhan o’r cyffro, a phaciwch eich het tri chornel a’ch arrrfau môr leidr gorau,…

Agoriadau

Gŵyl Môr Ladron Gwreiddiol Conwy

6th Mehefin 2020-7th Mehefin 2020
Venue Cymru

Yn serennu The Revolvers gyda’r gwesteion arbennig Jack O'Boyle a Victoria Jones.

Agoriadau

Catch Us If You Can yn Venue Cymru

8th Awst 2020
Venue Cymru

Mae’r band teyrnged i’r Beatles yn parhau i ddenu sylw wrth iddynt ail-greu rhai o glasuron gorau…

Agoriadau

Bootleg Beatles On The Road yn Venue Cymru

21st Mawrth 2020
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Cyflwynir gan Ruffled Feathers Productions.

Agoriadau

‘I Want That Hair’ gan Jane Thornton yn Theatr Colwyn

20th Mai 2020
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi, wedi’i leoli ym myd cyfarwydd…

Agoriadau

RSC yn fyw: Pericles yn Theatr Colwyn

23rd Medi 2020
Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

Gyda ffair stryd Fictoraidd, ffeiriau pleser hen ffasiwn, stondinau hwyl, peiriannau stêm, pobl…

Agoriadau

Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

8th Mai 2020-10th Mai 2020
Gardd Bodnant

Bydd y telynor lleol Dylan Cernyw yn chwarae yn lleoliad prydferth y Felin Binnau.

Agoriadau

Cerddoriaeth yn y Felin Binnau yng Ngardd Bodnant

21st Mehefin 2020
Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

Ffair Fintej a Hen Bethau ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Amrywiaeth eang o nwyddau ar werth i weddu…

Agoriadau

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

25th Mai 2020
Gardd Bodnant

Bydd y telynor lleol Dylan Cernyw yn chwarae yn lleoliad prydferth y Felin Binnau.

Agoriadau

Cerddoriaeth yn y Felin Binnau yng Ngardd Bodnant

16th Awst 2020

Uchafbwyntiau Llety

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Min Y Don Guest House, Llandudno

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Min Y Don Guest House, Llanfairfechan

Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd sy’n enwog am ei olygfeydd anhygoel i…

Seldon's Golden Gate Holiday Centre

SF Parks bring to you their neighbouring parks, Golden Gate Holiday Centre and Whitehouse Leisure…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Dunoon Hotel, Llandudno

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Uchafbwyntiau Siopa

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Simon Baker by Elevate Your Sole

An independent shoe shop based in the beautiful town of Llandudno in North Wales. Established in…

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....