I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Walking in Conwy

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Llanddulas Beach

Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth sy’n…

Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau…

Walking in Conwy

Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Mynydd Marian

Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn…

Llyn Elsi Walk in the Gwydyr Forest

Mae’r daith hon yn cychwyn o Eglwys y Santes Fair yng Ngwydyr ac yn dringo trwy’r coetir nes…

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

Guide North Wales

Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

Walking in Conwy

Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y gogledd. Mae…

National Cycle Route 5

Mae’r darn hwn o’r Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn ymestyn ar hyd arfordir Gogledd Cymru ac yn…

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

Image of paddleboarding at Conwy

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn padlo ochr yn ochr â chi mewn lleoliad marina deniadol i…

Road Cycle Route around Llandudno Junction

Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd …

West Shore Beach

Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y Gogledd. …

Trefriw Trails

Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym…

Fishing at Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

Llwybr Treftadaeth Parc Eirias

Mae hon yn daith gerdded gylchol hawdd, ddwy filltir o amgylch Parc Eirias yn archwilio hanes y…

Rhos on Sea Sandy Beach

Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota gyda…

Victoria Shopping Centre Llandudno

Siopau ar gyfer y teulu i gyd

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn drwy Goedwig Gwydyr yn datgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Glyderau a’r…

Buster's Cycle Hire

Mae Buster’s Cycles, yn haeddiannol iawn, wedi ennill enw da fel y prif fusnes llogi beiciau yn…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Quest Cymru, Betws-y-Coed

Ras chwaraeon aml antur undydd yw Quest Wales sy’n cychwyn ac yn gorffen ym mhentref hardd…

Agoriadau

Quest Cymru - Betws-y-Coed

20th Mehefin 2020
Gŵyl Criced Morgannwg yng Nghlwb Criced Bae Colwyn

Yn yr ŵyl eleni, bydd CCS Morgannwg yn croesawu CCS Swydd Nottingham mewn gêm 4 diwrnod yn y…

Agoriadau

Gŵyl Criced Morgannwg yng Nghlwb Criced Bae Colwyn

23rd Awst 2020-26th Awst 2020
Venue Cymru

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

25th Ionawr 2021-30th Ionawr 2021
Wales U20 Six Nations Internationals 2020

Bydd Cymru Dan 20 yn dychwelyd i Stadiwm Zip World yn 2020 ar gyfer eu hymgyrch Chwe Gwlad.

Agoriadau

Gemau Rhyngwladol y Chwe Gwlad dan 20 Cymru 2020 - Cymru v Yr Alban ym Mae Colwyn

13th Mawrth 2020
Delwedd o'r offer a ddefnyddir ar gyfer mwyndoddi copr.

Dewch i gael profiad o’r broses o gloddio metel yn un o safleoedd mwyngloddio cyn-hanesyddol mwyaf…

Agoriadau

Digwyddiad Hanes Byw yr Oes Efydd ym Mwyngloddiau Copr Y Gogarth

21st Mehefin 2020
Venue Cymru

Dyma chwedl rymus y rhamant drasig lle mae’r dywysoges, Odette, yn cael ei throi yn alarch gan…

Agoriadau

Swan Lake yn Venue Cymru

25th Tachwedd 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Katie Allen, Gustavius Payne a James Guy Eccleston yn Oriel Ffin y Parc

24th Mai 2020-17th Mehefin 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa ar y Cyd Matthew Wood a David Nash yn Oriel Ffin y Parc

11th Hydref 2020-4th Tachwedd 2020
Delwedd o Siôn Corn

O 2.30pm bydd adloniant tymhorol amrywiol y tu allan i Neuadd y Dref. Am 4pm bydd yr Orymdaith…

Agoriadau

Gorymdaith Nadolig Hudolus, Llandudno

5th Rhagfyr 2020
Venue Cymru

Bydd James Mayhew, y darlunydd a’r awdur i blant, yn peintio’n fyw i gyfeiliant cerddoriaeth…

Agoriadau

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Venue Cymru

22nd Mawrth 2020
Nobuko Tsuchiya: 30 Ways to Go to the Moon ym MOSTYN, Llandudno

Mae'r corff newydd hwn o waith gan yr artist o Japan, Nobuko Tsuchiya, yn cael ei ddangos yng…

Agoriadau

Nobuko Tsuchiya: 30 Ways to Go to the Moon ym MOSTYN, Llandudno

9th Tachwedd 2019-1st Mawrth 2020
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae dyn yn cyrraedd tref ddieithr lle mae pawb yn gwybod ei enw, ond yn meddwl mai rhywun arall…

Agoriadau

RSC yn fyw: The Comedy of Errors yn Theatr Colwyn

1st Medi 2020
Venue Cymru

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

28th Mai 2020
Hanner Marathon Conwy

Pleidleisiwyd yn un o’r 5 hanner marathon â’r golygfeydd gorau yn y DU gan ddarllenwyr Runners…

Agoriadau

Hanner Marathon Conwy

15th Tachwedd 2020
Venue Cymru

Mae The Australian Pink Floyd Show wedi cyhoeddi taith newydd sbon ar gyfer 2020 a fydd yn cynnwys…

Agoriadau

The Australian Pink Floyd yn Venue Cymru

23rd Tachwedd 2020
Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

Gyda ffair stryd Fictoraidd, ffeiriau pleser hen ffasiwn, stondinau hwyl, peiriannau stêm, pobl…

Agoriadau

Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

8th Mai 2020-10th Mai 2020
Image of artwork from Athena Papadopoulos exhibition

Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno casgliad newydd o waith gan yr arlunydd Athena Papadopoulos.

Agoriadau

Athena Papadopoulos: Cain and Abel Can’t and Able ym MOSTYN, Llandudno

14th Mawrth 2020-5th Gorffennaf 2020
Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

Ffair Fintej a Hen Bethau ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Amrywiaeth eang o nwyddau ar werth i weddu…

Agoriadau

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

2nd Gorffennaf 2020

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

9th Gorffennaf 2020

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

16th Gorffennaf 2020

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

23rd Gorffennaf 2020

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

30th Gorffennaf 2020
Chiara Camoni ym MOSTYN, Llandudno

Gan gynnwys gweithiau newydd a diweddar, mae arddangosfa Chiara Camoni yn cynnwys darn…

Agoriadau

Chiara Camoni ym MOSTYN, Llandudno

9th Tachwedd 2019-1st Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae What’s Love Got To Do With It? yn gyngerdd teyrnged diguro.

Agoriadau

What’s Love Got To Do With It? Yn Venue Cymru

14th Hydref 2020
Venue Cymru

Mae’r sioe gerdd gan Queen a Ben Elton, sy'n llwyddiant byd-eang yn dychwelyd i'r DU a yn dod i…

Agoriadau

We Will Rock You yn Venue Cymru

9th Mawrth 2020-14th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae’r sioe lwyfan Whitney - Queen of the Night, sydd wedi derbyn clod rhyngwladol, ar ei ffordd i…

Agoriadau

Whitney: Queen of the Night yn Venue Cymru

13th Mehefin 2020
Nadolig Canoloesol Conwy

Mae Gŵyl y Gaeaf Conwy’n ddigwyddiad cyffrous a drefnwyd gan berchnogion busnesau lleol yn nhref…

Agoriadau

Nadolig Canoloesol Conwy

12th Rhagfyr 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Sarah Carvell a Pete Monaghan yn Oriel Ffin y Parc

26th Ebrill 2020-20th Mai 2020

Uchafbwyntiau Llety

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Dunoon Hotel, Llandudno

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Seldon's Golden Gate Holiday Centre

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Min Y Don Guest House, Llandudno

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Min Y Don Guest House, Llanfairfechan

Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd sy’n enwog am ei olygfeydd anhygoel i…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Uchafbwyntiau Siopa

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Simon Baker by Elevate Your Sole shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....