I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Marin Trail

Llwybr Marin yw un o’r prif atyniadau i feicwyr mynydd yng Ngogledd Cymru. Mae’r llwybr yn glasur…

Ultimate Escape

Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your quest and…

Gwydir Castle Llanrwst

Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw, restredig Gradd 1…

Pensychnant Nature Conservation Centre, Sychnant Pass, Conwy

Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt i gofnodi…

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol ar Afon Tryweryn; afon fynyddig wirioneddol wyllt yng nghanol…

Cineworld Llandudno Junction

Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

Bodlondeb Woods Local Nature Reserve Conwy

Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan ddeheuol Moryd…

Biking in Conwy

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Conwy Water Gardens and Dutch Pancake House

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Penmaenmawr beach

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

Penrhyn Bay Beach

Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd â thraeth…

Ty Hyll / The Ugly House

Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Walking in Conwy

Taith gron hawdd, 3.5 milltir o hyd o amgylch pentref Eglwysbach ar draws caeau, lonydd a ffyrdd…

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol…

Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd…

Llandudno North Shore Beach

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd a…

Rhaeadr Ewynnol Walk in the Gwydyr Forest

Mae Taith Rhaeadr Ewynnol yn dilyn trac 2.5 milltir ar hyd yr Afon Llugwy at safle godidog Rhaeadr…

Along the Conwy Valley - Road Cycle Ride

Mae’r llwybr hwn yn dilyn Dyffryn Conwy o Gonwy ac yn ôl. Cyfanswm o 45 milltir (72 km) gyda…

Road Cycle Route around Llandudno

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15…

Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y…

Parc Eirias

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Venue Cymru

Llofruddiaeth yn cyflwyno sioe gerdd newydd - yn llythrennol!

Agoriadau

Curtains - A Musical Whodunnit yn Venue Cymru

4th Chwefror 2020-8th Chwefror 2020
Venue Cymru

Mae’r sioe lwyfan Whitney - Queen of the Night, sydd wedi derbyn clod rhyngwladol, ar ei ffordd i…

Agoriadau

Whitney: Queen of the Night yn Venue Cymru

13th Mehefin 2020
Gardd Bodnant

Fedrwch chi ddod o hyd i bob un o’r ‘Munudau Hudol’ yn ein deffroad y gwanwyn yn yr ardd?

Agoriadau

Helfa Wyau Pasg Cadbury yng Ngardd Bodnant

10th Ebrill 2020-13th Ebrill 2020
Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

Gyda ffair stryd Fictoraidd, ffeiriau pleser hen ffasiwn, stondinau hwyl, peiriannau stêm, pobl…

Agoriadau

Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

8th Mai 2020-10th Mai 2020
Venue Cymru

Bydd yr actor Luke Evans, sy’n fyd-enwog ar lwyfan ac ar sgrîn, yn mentro ar ei daith gyntaf erioed…

Agoriadau

Luke Evans yn Venue Cymru

30th Ebrill 2020
Theatr Colwyn

Mae dyn yn cyrraedd tref ddieithr lle mae pawb yn gwybod ei enw, ond yn meddwl mai rhywun arall…

Agoriadau

RSC yn fyw: The Comedy of Errors yn Theatr Colwyn

1st Medi 2020
Venue Cymru

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

28th Mai 2020
MOSTYN, Llandudno

Mae MOSTYN yn falch o gyhoeddi trydedd Ffair Argraffu Gogledd Cymru, a drefnir mewn partneriaeth…

Agoriadau

Ffair Brintiau Gogledd Cymru 2020 ym MOSTYN, Llandudno

7th Mawrth 2020
Triathlon y Dyn Eira 2019, Capel Curig

Mae’r Dyn Eira yn un o driathlonau a duathlonau aml-dir mwyaf annodd y DU.

Agoriadau

Triathlon y Dyn Eira 2020, Capel Curig

1st Awst 2020-2nd Awst 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Haf 10fed Pen-blwydd a Mike Briscoe yn 60 yn Oriel Ffin y Parc

19th Gorffennaf 2020-12th Awst 2020
Gardd Bodnant

Gosodwch y larwm yn gynnar ac ymuno â Bodnant ar gyfer y daith hudol hon wrth iddi wawrio.

Agoriadau

Taith Gerdded Côr y Bore Bach yng Ngardd Bodnant

25th Mai 2020
Rali’r Tri Chastell, Llandudno

Bydd Rali’r Tri Chastell 2020 eto wedi’i lleoli yn nhref glan môr hardd Llandudno.

Agoriadau

Rali’r Tri Chastell, Llandudno

2nd Mehefin 2020-5th Mehefin 2020
Venue Cymru

Mae’r sioe gerdd gan Queen a Ben Elton, sy'n llwyddiant byd-eang yn dychwelyd i'r DU a yn dod i…

Agoriadau

We Will Rock You yn Venue Cymru

9th Mawrth 2020-14th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae ‘Beautiful - The Carole King Musical’, sef sioe o'r West End a Broadway sydd wedi ennill gwobr…

Agoriadau

Beautiful - The Carole King Musical yn Venue Cymru

14th Ebrill 2020-18th Ebrill 2020
Venue Cymru

Collabro grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Agoriadau

Collabro Taith Love Like This yn Venue Cymru

16th Hydref 2020
Venue Cymru

Noson gydag arwyr Lerpwl - John Aldridge, Ronnie Whelan a Steve McMahon ar y llwyfan gyda’i gilydd…

Agoriadau

An Evening with Liverpool Legends yn Venue Cymru

16th Mai 2020
Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

Hanner marathon gwych ar hyd y llwybr arfordir Gogledd Cymru, o Borth Eirias, Bae Colwyn i Nova…

Agoriadau

Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

5th Ebrill 2020
Venue Cymru

Mae Jane McDonald yn ôl yn 2020 gyda’i thaith newydd sbon ‘Let the Light In’.

Agoriadau

Jane McDonald - Let the Light In yn Venue Cymru

25th Mehefin 2020
Gardd Bodnant

Ymunwch â’r prif arddwr John Rippin am olwg hynod ddiddorol ar yr ardd.

Agoriadau

Taith gerdded gyda’r Prif Arddwr yng Ngardd Bodnant

11th Mawrth 2020
Gardd Bodnant

Darganfyddwch yr amrywiaeth syfrdanol o adar yn yr ardd ar daith gerdded dywys gydag arbenigwr o…

Agoriadau

Taith Gerdded Adar Gardd Bodnant

3rd Gorffennaf 2020
Taith MG yr Wyddfa o Landudno

Bydd hyd at 200 o geir MG yn gorymdeithio ar Bromenâd Llandudno o 8.15am tan tua 10.30am cyn cymryd…

Agoriadau

Taith MG yr Wyddfa o Landudno

16th Awst 2020
Theatr Colwyn

Mae The Houghton Weavers wedi bod yn adlonni cynulleidfaoedd ers mwy na deugain mlynedd.

Agoriadau

The Houghton Weavers yn Theatr Colwyn

26th Medi 2020
Venue Cymru

Ymunwch â ni yn Mamma Mia! a mwynhewch agwedd haf-o-hyd yn sioe gerdd brafiaf a mwyaf bywiog y byd.

Agoriadau

Mamma Mia! yn Venue Cymru

27th Hydref 2020-31st Hydref 2020
Prom a Mwy 20

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2020 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn rhad ac am ddim!…

Agoriadau

Prom a Mwy 20, Bae Colwyn

2nd Mai 2020

Uchafbwyntiau Llety

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Sunset Cottage Llandudno

Bwthyn Gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa,…

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Dale Holiday Apartment, Rhos-on-Sea

Rhandy llawr gwaelod hunangynhwysol gyda’i fynedfa breifat ei hun, gardd a golygfeydd o’r…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Dunoon Hotel

Mae’r Dunoon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn meddu ar safbwynt hen ffasiwn o’r hyn y dylai gwesty…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Min y Don Guest House

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

St George's Hotel, Llandudno

St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd gwely gyda…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Conwy Falls Cafe

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig cynnyrch lleol, cynnyrch cartref a chynnyrch o…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Uchafbwyntiau Siopa

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

R Evans Butchers, Llandudno

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....