I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Conwy Sightseeing Cruise

Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

Llandudno North Shore Beach

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd a…

The Olde Victorian Picture House, Great Orme, Llandudno

Tynnu lluniau mewn arddull Fictoraidd, ac yn addas ar gyfer bob oed.

Yn agored i rai sydd heb fod yn aelodau.

Coedwig Gwydyr

Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i ystod eang…

Image of paddleboarding at Conwy

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn padlo ochr yn ochr â chi mewn lleoliad marina deniadol i…

National Beekeeping Centre Wales

Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn achosi gwefr o gyffro yng Ngogledd Cymru. Wedi'i…

Taith hawdd i feicwyr cymwys ar lwybrau di-gar a ffyrdd cefn tawel.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

West Shore Miniature Railway

Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol…

The Brenig Trail

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded…

Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

Great Orme Tramway, Llandudno

Sefydlwyd 1902

Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno) sydd yn…

Abergele Leisure Centre

Canolfan hamdden a pwll nofio.

Walking in Conwy

Taith o amgylch Mynydd y Dref (Conwy) ar lwybrau glaswelltog, traciau a ffyrdd eilaidd, gyda…

Rocky Pines Adventure Golf, Great Orme, Llandudno

Cwrs golff mini 18 twll

Rhos Fynach Crazy Golf

Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn edrych…

Underground Adventures, Betws y Coed

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau…

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru, sydd ar ymyl traeth Penmorfa, o safon pencampwriaeth ond nid yw o hyd…

Llanddulas Beach

Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth sy’n…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Venue Cymru

Collabro grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Agoriadau

Collabro Taith Love Like This yn Venue Cymru

16th Hydref 2020
Sioe Cerrig

Gydag atyniadau i apelio at bob oedran, sy'n enwog am ei ansawdd ar draws Gogledd Cymru.

Agoriadau

Sioe Cerrig

5th Medi 2020
Venue Cymru

Dyma gynhyrchiad cerddorol anhygoel sy'n dweud hanes anhygoel brenin roc a rol - Elvis Presley.

Agoriadau

The Elvis Years yn Venue Cymru

19th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae Hélène yn ceisio cyfiawnder i'w brawd a lofruddiwyd, gyda dialedd a chwyldro yn gefnlen i Les…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Les vêpres siciliennes yn Venue Cymru

7th Mawrth 2020
Venue Cymru

Byddwch yn barod am strafagansa o atgofion wrth i gynhyrchiad amrywiaeth Roc a Rôl mwyaf y DU…

Agoriadau

That'll Be The Day yn Venue Cymru

29th Chwefror 2020
RSPB Conwy

Yw cael mwy o natur yn eich bywyd yn un o’ch addunedau blwyddyn newydd chi?

Agoriadau

Taith Gerdded Adnabod Adar, Dydd Calan yn RSPB Conwy

1st Ionawr 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Nadolig yn Oriel Ffin y Parc

8th Rhagfyr 2019-22nd Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Mae’r label a amlygwyd Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins,…

Agoriadau

Sun Records - The Concert yn Venue Cymru

12th Medi 2020
Venue Cymru

Yn cynnwys actorion clodfawr a Cherddorfa fyw o dros 30 o gerddorion.

Agoriadau

Aida yn Venue Cymru

17th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae What’s Love Got To Do With It? yn gyngerdd teyrnged diguro.

Agoriadau

What’s Love Got To Do With It? Yn Venue Cymru

14th Hydref 2020
Venue Cymru

Dylai fod y diwrnod hapusaf ym mywydau Figaro a Susanna, ond a fydd eu priodas yn cael ei chynnal o…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno The Marriage of Figaro yn Venue Cymru

4th Mawrth 2020

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno The Marriage of Figaro yn Venue Cymru

6th Mawrth 2020
Venue Cymru

Ni all yr un dyn wrthsefyll swynion hudoles fwyaf y byd opera, Carmen.

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Carmen yn Venue Cymru

5th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae’r Dreamboys, y noson allan i ferched enwocaf yn y DU, yn eu holau ac yn fwy chwilboeth nac…

Agoriadau

The Dreamboys yn Venue Cymru

27th Tachwedd 2020
Theatr Colwyn

Mae’r sioe hon bellach yn adnabyddus fel un o’r sioeau teyrnged gorau yn y byd.

Agoriadau

Simon & Garfunkel Through the Years yn Theatr Colwyn

24th Medi 2020
Venue Cymru

Gyda chaneuon fel , Born In The USA, Glory Days, Streets of Philadelphia a llawer mwy, mae hon yn…

Agoriadau

The Sound of Springsteen yn Venue Cymru

19th Mehefin 2020
Theatr Colwyn

Am y tro cyntaf yng Ngŵyl Cabare a Bwrlesg Gogledd Cymru, cynhelir perfformiad gwych yn ystod y…

Agoriadau

Perfformiad Prynhawn Hudol Erwyd & Gatling yn Theatr Colwyn

25th Ionawr 2020
Venue Cymru

Daeth Jason Donovan i’n bywydau yn yr 80au fel Scott Robinson yn y gyfres enwog ‘Neighbours’.

Agoriadau

Jason Donovan - Taith Even More Good Reasons yn Venue Cymru

22nd Tachwedd 2020
Theatr Colwyn

Mae The Houghton Weavers wedi bod yn adlonni cynulleidfaoedd ers mwy na deugain mlynedd.

Agoriadau

The Houghton Weavers yn Theatr Colwyn

26th Medi 2020
Diwrnod Prom Deganwy

Dewch draw i ymuno mewn diwrnod hwyliog i'r teulu gyda gweithgareddau, stondinau, bwyd a lluniaeth…

Agoriadau

Diwrnod Prom Deganwy

30th Mai 2020
Venue Cymru

1 adeilad; 2 ddiwrnod; dros 300 o weithdai, sesiynau galw heibio, sgyrsiau, perfformiadau; 10,000…

Agoriadau

Cymerwch Ran 2020 yn Venue Cymru

11th Ionawr 2020-12th Ionawr 2020
Wirral Minis - Taith Mini Flynyddol i Landudno

Taith mini flynyddol o Bromborough i Landudno, wedi ei threfnu gan Wirral Minis.

Agoriadau

Wirral Minis - Taith Mini Flynyddol i Landudno

12th Ionawr 2020
Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

Cynhelir y farchnad hon bob dydd Gwener hyd 20 Rhagfyr (ar wahân i ddydd Gwener y Groglith). Mae…

Agoriadau

Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

25th Ionawr 2019-20th Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Bydd cyfle i ddilynwyr snwcer weld rhai o brif chwaraewyr y byd yn Llandudno ym mis Mawrth 2020.

Agoriadau

Pencampwriaeth Taith Coral 2020 yn Venue Cymru

17th Mawrth 2020-22nd Mawrth 2020
Venue Cymru

Yn dilyn y cynhyrchiad hynod lwyddiannus o Guys and Dolls y llynedd, mae disgyblion Ysgol John…

Agoriadau

Fame yn Venue Cymru

27th Chwefror 2020-28th Chwefror 2020

Uchafbwyntiau Llety

White Court Llandudno

Byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes iawn yn yr adeilad Fictoraidd hyfryd o sydd dan oruchwyliaeth…

Tŷ Mair

A comfortably furnished 3 bedroom house, sleeping 5.

Belle Vue House Llandudno

Lleoliad delfrydol ar lan y môr ger mynedfa’r pier yn edrych dros y traeth ac yn agos at siopau…

Quay Hotel & Spa

Gwesty a Sba The Quay – gyda golygfeydd trawiadol o Gastell Conwy a’r wlad o amgylch, mae’r gwesty…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Bwthyn clyd gyda dwy ystafell wely ar ffordd bengaead ddistaw yn nhref Conwy, sy’n dref treftadaeth…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Stay Llandudno

Mae’r bwthyn clyd a thraddodiadol hwn wedi’i leoli mewn ardal dawel o’r dref. Yn agos i’r pier,…

St Kilda Hotel, Llandudno

Mae ein gwesteion yn dychwelyd un flwyddyn ar ôl y llall i gael yr awyrgylch arbennig a’r bwyd…

Oak Alyn

Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl canol y dref…

Ty Penry

Mewn lleoliad delfrydol mewn ardal breswyl dawel yn Llandudno, ac eto dim ond llathau o ganol y…

Sunrise Apartments

Mae Sunrise Holiday Apartments wedi’u lleoli’n ganolig rhwng y ddwy lan, yn gwynebu’r Gogarth a…

Oaklawn, Llandudno

"Diolch am y croeso cynnes. Fe welwn ni chi’r flwyddyn nesaf". Wedi’u lleoli ar ffordd dawel -…

Osborne House Hotel Llandudno

Gwesty bwtîc moethus wedi'i leoli ar y promenâd, gyda golygfeydd gogoneddus o'r môr.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Sunnycroft

Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl fwynderau a’r…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Ty Newydd

Llety cartrefol cyfeillgar yng nghanol y pentref.

Sunset Cottage Llandudno

Bwthyn Gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa,…

Merrion Hotel, Llandudno

Mae’r teulu Bream yn eich croesawu chi i The Merrion Hotel, sydd ar y Promenâd yng nghanol…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Foar Oaks Hotel Llandudno

Mae ein gwesty mewn lleoliad braf ar ganol y rhodfa ac estynnir croeso cynnes a chyfeillgar i bawb.…

Empire Hotel Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

The Spinnaker Cafe, Betws y Coed

Lleoliad cyfleus, cyfeillgar i deuluoedd yng nghanol Betws-y-coed gyda bwyd traddodiadol, pysgod a…

Ty Gwyn Hotel, Rowen

Mae Gwesty’r Tyˆ Gwyn yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri ac mae’n dafarn o gymeriad sy’n cynnig…

Penrhyn Old Hall, Penrhyn Bay

Neuadd ganoloesol gerllaw Trwyn y Fuwch sy’n dŷ tafarn sy’n berchen i deulu.

The Olive Tree, Colwyn Bay

Mae’r Olive Tree Coffee Shop yng Nghanolfan Arddio Snowdonia’n seibiant perffaith wedi i chi fod yn…

Kings Head - Henry's Restaurant

The Kings Head yw’r dafarn hynaf yn Llandudno ac mae’n dyddio yn ôl i ddechrau’r 1700au. Rydym…

Tyn-y-Coed Inn, Capel Curig

Bwyd hanesyddol mewn lleoliad hanesyddol.

Orchard House

Bwyty a Bwyd i Fynd Allan sy’n cael ei redeg gan deulu.

Uchafbwyntiau Siopa

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

R Evans Butchers, Llandudno

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....