I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Adventure Parc Snowdonia

Mae Adventure Parc Snowdonia yn ganolfan o anturiaethau wedi’u hysbrydoli gan natur yng Ngogledd…

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

Bay of Colwyn Sailing Club

Yn Llandrillo-yn-Rhos.

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Seren Ventures, Betws y Coed

Mae Seren Ventures ym mhentref prydferth Betws-y-Coed yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri a hwn yw…

Llyn Elsi Reservoir Biking Trail

Mae’r llwybr beicio mynydd hwn yn mynd trwy’r goedwig uwchben Betws-y-coed ar lwybrau coedwig gydag…

Silver Birch Golf Club

Dau gwrs golff 9 twll trawiadol iawn

Old Colwyn Beach

Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru, oddi ar yr…

Abergele Golf Club

Cwrs 18 twll ar dir parc.

Walking in Conwy

Mae'r daith hawdd hon yn cychwyn o’r maes parcio o flaen adfeilion Cloddfa Hafna, ac yn dilyn y…

HistoryPoints

Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR gyda’ch…

Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y…

Biking in Conwy

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira diwbio (sno-tubing)…

Tan-y-Mynydd Trout Fishery

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Bwlch y Ddeufaen

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

West Shore Beach

Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y Gogledd. …

Llwybr Treftadaeth Rhos

Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan…

Llwybr Arfordir Cymru | Conwy

Mae’r llwybr cerdded pellter hir hwn yn mynd o gyrion Caer yn y gogledd, i Gas-gwent yn y de;…

Walking in Conwy

Mae bryn calchfaen amlwg Bryn Euryn wedi’i orchuddio gan gyfres o lwybrau drwy’r coedwigoedd…

Penmaenmawr beach

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â hoff gwpl dawnsio neuadd y wlad ar eu taith newydd sbon yn 2021.

Agoriadau

Anton & Erin - Showtime yn Venue Cymru

4th Mawrth 2021
Delwedd o waith celf o arddangosfa Athena Papadopoulos

Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno casgliad newydd o waith gan yr arlunydd Athena Papadopoulos.

Agoriadau

Athena Papadopoulos: Cain and Abel Can’t and Able ym MOSTYN, Llandudno

13th Awst 2020-1st Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

O faes parcio Canolfan Ymwelwyr Alwen sydd wedi’i leoli ger Llyn Brenig, mae’r llwybr rhedeg hwn yn…

Agoriadau

11.5k Llyn Alwen

20th Medi 2020
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth a ddydd Sadwrn yng nghanol y dref. Dewch i…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Medi 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

5th Medi 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Medi 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Medi 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Medi 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Medi 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Medi 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

26th Medi 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Medi 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr, cyfansoddwr a’r actor byd-enwog David Essex OBE wedi cyhoeddi ei daith gyntaf o bwys…

Agoriadau

David Essex yn Venue Cymru

12th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Prom Xtra

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2021 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn rhad ac am ddim!…

Agoriadau

Prom a Mwy 21, Bae Colwyn

8th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Pleidleisiwyd yn un o’r 5 hanner marathon â’r golygfeydd gorau yn y DU gan ddarllenwyr Runners…

Agoriadau

Hanner Marathon Conwy

15th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Bydd y canwr roc chwedlonol Francis Rossi yn mynd ar y ffordd yng ngwanwyn 2021 ar daith lafar hir…

Agoriadau

Francis Rossi - I Talk Too Much yn Theatr Colwyn

14th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo The Artisan Market Company Ltd

Marchnad grefftwyr fywiog, yn dod â’r cynhyrchwyr, y pobyddion, yr artistiaid a’r crewyr gorau yng…

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

19th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

13th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd artist clasurol mwyaf poblogaidd y ganrif, Katherine Jenkins OBE, yn dychwelyd i Venue Cymru…

Agoriadau

Katherine Jenkins ynghyd â chefnogaeth yn Venue Cymru

11th Chwefror 2021
Image of artwork from Hannah Quinlan and Rosie Hastings exhibition

Mae arddangosfa sefydliadol cyntaf Hannah Quinlan a Rosie Hastings yn datblygu ymholiadau’r…

Agoriadau

Hannah Quinlan a Rosie Hastings: In My Room ym MOSTYN, Llandudno

14th Tachwedd 2020-18th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Daeth Jason Donovan i’n bywydau yn yr 80au fel Scott Robinson yn y gyfres enwog ‘Neighbours’.

Agoriadau

Jason Donovan - Taith Even More Good Reasons yn Venue Cymru

24th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn dwy daith a sicrhaodd glod y beirniaid a chyfnod ar y West End, mae Footloose yn ôl ac yn…

Agoriadau

Footloose yn Venue Cymru

25th Ionawr 2021-30th Ionawr 2021
Delwedd yn dangos pobl yn cerdded ar Bromenâd Llandudno

Her gerdded 10 neu 20 milltir o amgylch y Gogarth, Llandudno.

Agoriadau

Taith Gerdded Fawr Y Gogarth, Llandudno

27th Mawrth 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos croesau pren bach gyda phabïau

Bydd Gwasanaeth Coffa yn cael ei gynnal yn Neuadd Bentref Ochr y Penrhyn gyda gweithred o Gofio…

Agoriadau

Sul y Cofio Ochr y Penrhyn

8th Tachwedd 2020
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth a ddydd Sadwrn yng nghanol y dref. Dewch i…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

7th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

14th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

21st Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

28th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae What’s Love Got To Do With It? yn gyngerdd teyrnged diguro.

Agoriadau

What’s Love Got To Do With It? Yn Venue Cymru

25th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae The Australian Pink Floyd Show wedi cyhoeddi taith newydd sbon ar gyfer 2021 a fydd yn cynnwys…

Agoriadau

The Australian Pink Floyd yn Venue Cymru

16th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Hanesion gwefreiddiol gan un o fforwyr yr oes sydd ohoni. O groesi Antartica i goncro Everest, bydd…

Agoriadau

Tales from the Wilderness gan Ben Fogle yn Venue Cymru

19th Medi 2021
Image of artwork from Nick Hornby exhibition

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys gwaith ffoto-cerfluniol newydd gan Nick Hornby,enillydd ‘Gwobr y…

Agoriadau

Nick Hornby ym MOSTYN, Llandudno

14th Tachwedd 2020-18th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa David Grosvenor a John a Marilyn Davies yn Oriel Ffin y Parc

13th Medi 2020-7th Hydref 2020
Delwedd yn dangos côr ar y llwyfan yn Venue Cymru

Mae Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl yn cynnig amrywiaeth gwych o gorau o bob dosbarth.

Agoriadau

Cyngerdd Dathlu Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn Venue Cymru

6th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr a’r cyfansoddwr gwych, Rufus Wainwright a’i fand wedi cyhoeddi sioe yn Venue Cymru i…

Agoriadau

Rufus Wainwright yn Venue Cymru

27th Mehefin 2021

Uchafbwyntiau Llety

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Dunoon Hotel, Llandudno

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Meadowsweet Hotel, Llanrwst

Mae Gwesty’r Meadowsweet yn westy teuluol ger Eryri, wedi’i leoli yn dref fach, ond hanesyddol…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

The Oasis, Llandudno

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Merrydale, Llandudno

Wedi’i leoli’n ganolog yng nghanol Llandudno, a thaith gerdded 2 funud o’r promenâd a’r siopau. 

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Waterloo Hotel, Betws-y-Coed

Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig …

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Uchafbwyntiau Siopa

Simon Baker by Elevate Your Sole shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....