I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Walking in Conwy

Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Road Cycle Route around Llandudno Junction

Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd …

Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes yn cynnwys…

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

The Brenig Trail

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded…

Llanrwst and Beyond via Fairy Glen - Road Cycle Route

Taith o tua 15 milltir (24 km) gyda llethrau cymedrol trwy bentrefi Betws-y-coed, Penmachno, Capel…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Wide Awake Tours

Mae Wide Awake Tours yn cynnig teithiau cerdded sy’n cyflwyno ymwelwyr i dref gaerog hyfryd Conwy…

Royal Cambrian Academy of Art, Conwy

Wedi’i sefydlu yn 1881

Great Orme Copper Mine Llandudno

Mwyngloddiau 3,500 o flynyddoedd oed

Conwy Vineyard

Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu gwinllan…

Great Orme Summit Complex, Llandudno

Mae The Summit Complex wedi’i leoli ar gopa 679 troedfedd Pen y Gogarth yn Llandudno. O’r…

Ysgol John Bright Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Adventure Company

Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad…

Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

Image of paddleboarding at Conwy

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn padlo ochr yn ochr â chi mewn lleoliad marina deniadol i…

Llyn Aled, Conwy

Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle anial, ond…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Detholiad o waith, rhesymol eu pris, sydd ar gael i'w prynu oddi ar y waliau.

Agoriadau

Arddangosfa Gaeaf yn yr Academi Frenhinol Gymreig

23rd Tachwedd 2019-21st Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Dylai fod y diwrnod hapusaf ym mywydau Figaro a Susanna, ond a fydd eu priodas yn cael ei chynnal o…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno The Marriage of Figaro yn Venue Cymru

4th Mawrth 2020

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno The Marriage of Figaro yn Venue Cymru

6th Mawrth 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Nadolig yn Oriel Ffin y Parc

8th Rhagfyr 2019-22nd Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Mae cynulleidfaoedd wedi dotio at allu diguro Barry Steele i ail-greu talentau lleisiol y canwr…

Agoriadau

Barry Steele & Friends - The Roy Orbison Story yn Venue Cymru

28th Awst 2020
Rali Cymru GB - Rali'r Anfarwolion, Sir Conwy

Mae Motorsport UK yn hynod falch o gadarnhau y bydd Pencampwriaeth Rali’r Byd FIA yn dychwelyd i…

Agoriadau

Rali Cymru GB - Rali'r Anfarwolion, Sir Conwy

29th Hydref 2020-1st Tachwedd 2020
MOSTYN, Llandudno

Gan gynnwys gweithiau newydd a diweddar, mae arddangosfa Chiara Camoni yn cynnwys darn…

Agoriadau

Chiara Camoni ym MOSTYN, Llandudno

9th Tachwedd 2019-1st Mawrth 2020
Rygbi Gogledd Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Casnewydd yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

4th Ebrill 2020
Venue Cymru

Mae Rob Beckett yn ôl ar daith gyda sioe stand-yp newydd sbon.

Agoriadau

Rob Beckett - Wallop yn Venue Cymru

14th Chwefror 2020
MOSTYN, Llandudno

Wedi’i ysbrydoli gan grwydro llwybrau’r arfordir o amgylch Cymru, Ynys Môn, Northumberland, Cymbria…

Agoriadau

Jamie Barnes - Strwythurau’r Môr yn MOSTYN, Llandudno

5th Hydref 2019-26th Ionawr 2020
RSPB Conwy

Ymunwch â'n gwirfoddolwyr cyfeillgar a gwybodus ar daith gerdded wedi ei thywys er mwyn dysgu…

Agoriadau

Teithiau cerdded bywyd gwyllt ar ddyddiau Sadwrn gydag RSPB Conwy

14th Rhagfyr 2019

Teithiau cerdded bywyd gwyllt ar ddyddiau Sadwrn gydag RSPB Conwy

21st Rhagfyr 2019

Teithiau cerdded bywyd gwyllt ar ddyddiau Sadwrn gydag RSPB Conwy

28th Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Bydd Aljaz a Janette yn dychwelyd gyda’u sioe newydd sbon Remembering The Oscars.

Agoriadau

Aljaz & Janette - Remembering the Oscars yn Venue Cymru

21st Ebrill 2020
Dawns Nadoligaidd yn Dylan’s Llandudno

Dewch draw i fwyty Dylan’s yn The Washington, Llandudno am brynhawn o ddawnsio i gerddoriaeth…

Agoriadau

Dawns Nadoligaidd yn Dylan’s Llandudno

12th Rhagfyr 2019
Prom a Mwy 20

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2020 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn rhad ac am ddim!…

Agoriadau

Prom a Mwy 20, Bae Colwyn

2nd Mai 2020
Theatr Colwyn

Bydd y canwr roc chwedlonol Francis Rossi yn mynd ar y ffordd yng ngwanwyn 2020 ar daith lafar hir…

Agoriadau

Francis Rossi - I Talk Too Much yn Theatr Colwyn

5th Mehefin 2020
Theatr Colwyn

Archebwch yn awr ar gyfer pantomeim 19/20 Theatr Colwyn - sioe Nadoligaidd llawn hwyl yn berffaith…

Agoriadau

Aladdin yn Theatr Colwyn

21st Rhagfyr 2019-4th Ionawr 2020
Venue Cymru

Mae hud a lledrith Sleeping Beauty yn dod i Venue Cymru ym mhantomeim anhygoel ar gyfer Nadolig…

Agoriadau

Sleeping Beauty yn Venue Cymru

7th Rhagfyr 2019-29th Rhagfyr 2019
Sioe Cerrig

Gydag atyniadau i apelio at bob oedran, sy'n enwog am ei ansawdd ar draws Gogledd Cymru.

Agoriadau

Sioe Cerrig

5th Medi 2020
Nadolig Tanddaearol Lwcus yn Tiffany’s Llandudno

Sylwch ar y dyddiad: byddwch yn lwcus yn Tiffany's ar ddydd Gwener 13 Rhagfyr!

Agoriadau

Nadolig Tanddaearol Lwcus yn Tiffany’s Llandudno

13th Rhagfyr 2019
Ras 10k y Ddau Bier o Landudno i Fae Colwyn

Ras ffordd 10km o Bier Llandudno i Bier Bae Colwyn (yn ymgorffori Tlws Coffa Tom Watson), a drefnir…

Agoriadau

Ras 10k y Ddau Bier o Landudno i Fae Colwyn

18th Ionawr 2020
Venue Cymru

Llofruddiaeth yn cyflwyno sioe gerdd newydd - yn llythrennol!

Agoriadau

Curtains - A Musical Whodunnit yn Venue Cymru

4th Chwefror 2020-8th Chwefror 2020
Venue Cymru

Daw wyth ysgol ynghyd er budd adloniant ac elusen.

Agoriadau

Got to Sing Got to Dance yn Venue Cymru

15th Chwefror 2020
Noswyl Nadolig Conwy

Dewch i Gonwy i fwynhau’r Digwyddiad Noswyl Nadolig blynyddol.

Agoriadau

Noswyl Nadolig Conwy

24th Rhagfyr 2019
Venue Cymru

1 adeilad; 2 ddiwrnod; dros 300 o weithdai, sesiynau galw heibio, sgyrsiau, perfformiadau; 10,000…

Agoriadau

Cymerwch Ran 2020 yn Venue Cymru

11th Ionawr 2020-12th Ionawr 2020
Venue Cymru

Mae’r band teyrnged i’r Beatles yn parhau i ddenu sylw wrth iddynt ail-greu rhai o glasuron gorau…

Agoriadau

Bootleg Beatles On The Road yn Venue Cymru

21st Mawrth 2020

Uchafbwyntiau Llety

Wedgwood Guest House, Llandudno

Cewch wyliau cyfforddus yng ngwesty bach Wedgwood sy’n cael ei redeg gan deulu; mewn lleoliad…

Dunoon Hotel

Mae’r Dunoon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn meddu ar safbwynt hen ffasiwn o’r hyn y dylai gwesty…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Sunset Cottage Llandudno

Tŷ dwy ystafell wely chwaethus ac ardderchog, tri munud ar droed o draeth Pen Morfa a deng munud o…

Bodysgallen Hall & Spa

Mae’r Neuadd Gradd 1 restredig hon o’r 17eg ganrif mewn lleoliad trawiadol, gan edrych dros Gastell…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Bryn Derwen Guest House, Llandudno

Os ydych eisiau aros yn un o westai bach gorau Llandudno, yna Bryn Derwen yw’r lle i chi. Mae yna…

Belle Vue House Llandudno

Lleoliad delfrydol ar lan y môr ger mynedfa’r pier yn edrych dros y traeth ac yn agos at siopau…

Stay Llandudno

Mae’r bwthyn clyd a thraddodiadol hwn wedi’i leoli mewn ardal dawel o’r dref. Yn agos i’r pier,…

Oak Alyn

Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl canol y dref…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

St Tudno Hotel

Mae croeso cynnes ac awyrgylch cyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty St Tudno

Four Saints - Brig-y-Don Hotel

Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli mewn man nodweddiadol o Landudno.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

St George's Hotel, Llandudno

St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd gwely gyda…

Merrion Hotel, Llandudno

Mae’r teulu Bream yn eich croesawu chi i The Merrion Hotel, sydd ar y Promenâd yng nghanol…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Buile Hill Llandudno

Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a gorsaf bysiau,…

Albany House, Llandudno

Hoffai’r perchnogion newydd, Gavin a Mandie, eich croesawu i Albany House. Wedi’i leoli ar lan y…

St Kilda Hotel, Llandudno

Mae ein gwesteion yn dychwelyd un flwyddyn ar ôl y llall i gael yr awyrgylch arbennig a’r bwyd…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Sunnycroft

Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl fwynderau a’r…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Queens Hotel

Cinio / byrbrydau / te hwyr / a te a choffi bore a phrynhawn yn ddyddiol. Man i goetsis godi a…

Valentino Restaurant

Bwyty Eidalaidd go iawn.

The Groes Inn

Mae cig oen o Ddyffryn Conwy, ffesant a gêm o stadau cyfagos ac wystrys o ddyfroedd gleision Ynys…

Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad a phwdinau…

The Moel Siabod Cafe, Capel Curig, Betws y Coed

Mae Caffi Moel Siabod, a agorodd ei ddrysau yng Ngwanwyn 2012, wedi ei leoli yng nghanol Capel…

Rozis Tandoori Takeaway, Deganwy

Mae gennym y rhan fwyaf o’r prydau Indiaidd a rhai prydau Saesnig. Mae brechdanau Indiaidd a…

Conwy Falls Cafe

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig cynnyrch lleol, cynnyrch cartref a chynnyrch o…

Orchard House

Bwyty a Bwyd i Fynd Allan sy’n cael ei redeg gan deulu.

The Beach Cafe

Drws nesaf i’r pwll nofio a’r maes chwarae ar draeth Penmaenmawr

Rydym yn gaffi teuluol sy’n gweini bwyd cartref a chacennau cartref.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....