Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Clocaenog Forest, Conwy

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000 acer) o faint.…

Penmaenmawr beach with Great Orme in the background

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

Cyclists riding on coastal path

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Cerdded ar Mynydd y Dref, yn edrych tuag at dref Conwy.

Taith o amgylch Mynydd y Dref (Conwy) ar lwybrau glaswelltog, traciau a ffyrdd eilaidd, gyda…

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

Craig-y-Don Bowling Club

Yn agored i rai sydd heb fod yn aelodau.

Gerddi Dŵr Conwy a Pysgodfa Fras

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri

Bryn Euryn

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn drwy Goedwig Gwydyr yn datgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Glyderau a’r…

Road Cycle Route around Llandudno Junction

Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd …

Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

Creuddyn Sports Hall

Mae gan Ganolfan Hamdden y Creuddyn brif neuadd, campfa, caeau pêl-droed a chyrtiau pêl-rwyd lle…

Person walking on riverside path

Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i Lyn Parc…

Llandudno Maesdu Golf Club

Cwrs golff 18 twll gyda thyllau maes golff a thir pharc. Golygfeydd trawiadol o’r môr a’r…

Plas y Brenin - National Mountain Sports Centre, Capel Curig

Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur…

Llandudno Sailing Club

Mae gan y clwb hwylio ar gyfer y teulu adeilad clwb ar y promenâd yn Llandudno.

Person walking on stone pathway by a river

Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Traeth Sandy Cove

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda phromenâd cul a…

Castell Conwy gyda phont reilffordd Conwy i'r dde o'r ddelwedd ac aber afon Conwy yn y blaendir

Eiddo yng ngofal Cadw

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd…

West Shore Donkey Rides

Guided donkey rides on the West Shore beach

Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a…

Golf Coast North Wales

Pum maes golff a chyrsiau golff tir parc.

Abergele Golf Club

Cwrs 18 twll ar dir parc.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Friends - The Musical Parody yn dathlu ac yn procio hwyl ar anffawd y grŵp o bobl ifanc yn eu…

Agoriadau

Friends - The Musical Parody yn Venue Cymru

2nd Chwefror 2022
Logo Rhedeg Cymru

Hanner marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan…

Agoriadau

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

15th Mai 2022
Collage o hen ffotograffau

Mor gynnar ag Oes Fictoria, denodd y cyfleoedd masnachol yn sgil dyrchafiad Llandudno fel cyrchfan…

Agoriadau

Hanes Iddewig Llandudno yn Amgueddfa ac Oriel Llandudno

1st Chwefror 2022-26th Ebrill 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Roedd ‘na reswm pam eich bod chi wedi gwirioni gyda nhw. Rŵan am y tro cyntaf, gallwch weld y sioe…

Agoriadau

The Osmonds Musical yn Venue Cymru

29th Tachwedd 2022-3rd Rhagfyr 2022
Rhedwr yn clymu esgidiau

Mae’r Ras Bromenâd 5k fflat a chyflym hon bellach wedi'i sefydlu ar y calendr rhedeg lleol.

Agoriadau

Ras Bromenâd 5k Llandudno dros y Pasg

16th Ebrill 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Hefyd yn 2021, bydd sioe newydd sbon gan deulu Strictly Come Dancing yn teithio o amgylch y DU -…

Agoriadau

Strictly Presents: The Power of Dance yn Venue Cymru

5th Gorffennaf 2022
Poster hyrwyddo y WRU

Bydd talent rygbi gorau hemisffer y gogledd yn cael ei arddangos eto eleni yn Stadiwm Eirias, Parc…

Agoriadau

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 oed - Cymru v Ffrainc ym Mae Colwyn

10th Mawrth 2022
Canŵod ar afon

Digwyddiad canŵio i fyny’r afon yw’r Conwy Ascent sy’n manteisio ar y llanw gan ddechrau yn y…

Agoriadau

Conwy Ascent

21st Mai 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae sioe newydd sbon Jimmy yn cynnwys jôcs am bob math o bethau ofnadwy.

Agoriadau

Jimmy Carr Terribly Funny yn Venue Cymru

30th Ionawr 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

5th Chwefror 2022
Poster hyrwyddo y WRU

Bydd talent rygbi gorau hemisffer y gogledd yn cael ei arddangos eto eleni yn Stadiwm Eirias, Parc…

Agoriadau

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 oed - Cymru v Yr Alban ym Mae Colwyn

11th Chwefror 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â ni yn Mamma Mia! a mwynhewch agwedd haf-o-hyd yn sioe gerdd brafiaf a mwyaf bywiog y byd.

Agoriadau

Mamma Mia! yn Venue Cymru

27th Medi 2022-1st Hydref 2022
Logo Bespoke Fitness & Events

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

5th Mehefin 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Dick & Angel Strawbridge, sêr rhaglen boblogaidd Channel 4 ‘Escape to the Chateau’ ar y ffordd…

Agoriadau

Dick & Angel - Dare To Do It yn Venue Cymru

13th Chwefror 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r pencampwr dawnsio rhyngwladol, Johannes Radebe, yn enwog am wneud sioe ohoni gyda’i…

Agoriadau

Johannes Radebe - Freedom yn Venue Cymru

24th Ebrill 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

4th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

11th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

18th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

25th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Hydref 2022
Poster hyrwyddo y WRU

Bydd talent rygbi gorau hemisffer y gogledd yn cael ei arddangos eto eleni yn Stadiwm Eirias, Parc…

Agoriadau

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Dan 20 oed - Cymru v Yr Eidal ym Mae Colwyn

20th Mawrth 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Chicago, "the sexiest musical ever" (Metro) yn ôl ar Daith yn 2021.

Agoriadau

Chicago yn Venue Cymru

25th Gorffennaf 2022-30th Gorffennaf 2022
Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

Ymunwch â Haunted Rooms ar arfordir Gogledd Cymru am archwiliad hwyr y nos o Hen Neuadd argoelus ac…

Agoriadau

Trywydd Ysbrydion, Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

26th Mawrth 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Paul Merton, Richard Vranch, Suki Webster, Mike McShane a’u cyfeilydd Kirsty Newton yn ôl ar y…

Agoriadau

Paul Merton - Impro Chums yn Venue Cymru

15th Mai 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

5th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

26th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Tachwedd 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gwisgwch eich gwregys a pharatowch am daith syfrdanol tu hwnt. Mae Tim Peake yn ofodwr gydag…

Agoriadau

Tim Peake: My Journey to Space yn Venue Cymru

22nd Medi 2022
Môr-ladron ar Gei Conwy

Ahoi gyfeillion, byddwn yn dychwelyd am antur arall i Gonwy!

Agoriadau

Gŵyl Môr Ladron Gwreiddiol Conwy

14th Mai 2022-15th Mai 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

6th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

27th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

31st Rhagfyr 2022

Uchafbwyntiau Llety

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Front entrance at Southbourne Guest House

Ynglŷn â'r llety Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Ystafell wely gefell Gwesty Hafan-y-Mor

Fe hoffai Richard a Mair eich croesawu i Hafan-y-Môr, sy’n cael ei redeg gan y teulu.

Tyn Y Fron B&B

Gwybodaeth Mae Tyn y Fron yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed. Yn adnabyddus fel ‘Porth…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.   Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref…

Bryn Llewelyn Guest House, Betws-y-Coed

Mae Bryn Llewelyn yn llety gwely a brecwast cyfeillgar ym mhentref poblogaidd Betws-y-coed ym Mharc…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Y tu allan i Gwm Ty Twt Aled

Gwybodaeth Mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn gaban gwyliau yn Ninbych. Wrth ymyl coed ac afon, bydd y…

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

The Stables at the Royal Oak

Gwybodaeth Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch…

Uchafbwyntiau Siopa

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....