I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Pier Llandudno

Pier Llandudno

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

The Olde Victorian Picture House, Great Orme, Llandudno

Tynnu lluniau mewn arddull Fictoraidd, ac yn addas ar gyfer bob oed.

Galeri Betws-y-Coed

Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan brif…

Green Dragon Activities

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn eich arwain mewn sesiwn weithgaredd llawn hwyl na fyddech fyth…

Conwy Vineyard

Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu gwinllan…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn drwy Goedwig Gwydyr yn datgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Glyderau a’r…

Coedwig Gwydyr

Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i ystod eang…

National Beekeeping Centre Wales

Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn achosi gwefr o gyffro yng Ngogledd Cymru. Wedi'i…

Castell Dolwyddelan

Eiddo yng ngofal Cadw.

Mostyn

Oriel gelfyddyd gyfoes.

Eirias Leisure Centre Colwyn Bay

Dyma brif atyniad chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ei leoli mewn parc 50 erw…

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

Llyn Elsi Reservoir Biking Trail

Mae’r llwybr beicio mynydd hwn yn mynd trwy’r goedwig uwchben Betws-y-coed ar lwybrau coedwig gydag…

Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y Fonesig Fair…

Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno) sydd yn…

Buster's Cycle Hire

Mae Buster’s Cycles, yn haeddiannol iawn, wedi ennill enw da fel y prif fusnes llogi beiciau yn…

Plas y Brenin - National Mountain Sports Centre, Capel Curig

Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur…

Penrhyn Bay Beach

Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd â thraeth…

Abaty Aberconwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Totally Ape

Canolfan deuluol dan do bob tywydd ar gyfer chwarae meddal. Dwy ffrâm chwarae ar wahân, un i…

St Michael's Old Church, Betws y Coed

Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd wedi’i…

Trefriw Trails

Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Gardd Bodnant

Darganfyddwch yr amrywiaeth syfrdanol o adar yn yr ardd ar daith gerdded dywys gydag arbenigwr o…

Agoriadau

Taith Gerdded Adar Gardd Bodnant

25th Chwefror 2020
Venue Cymru

Mae’r sioe lwyfan Whitney - Queen of the Night, sydd wedi derbyn clod rhyngwladol, ar ei ffordd i…

Agoriadau

Whitney: Queen of the Night yn Venue Cymru

13th Mehefin 2020
Gardd Bodnant

Gosodwch y larwm yn gynnar ac ymuno â Bodnant ar gyfer y daith hudol hon wrth iddi wawrio.

Agoriadau

Taith Gerdded Côr y Bore Bach yng Ngardd Bodnant

25th Mai 2020
Venue Cymru

2,000 o berfformiadau a thros filiwn o docynnau wedi’u gwerthu ledled y byd!

Agoriadau

Anything for Love, Steve Steinman yn Venue Cymru

23rd Mai 2020
Hanner Marathon Conwy

Hanner marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan…

Agoriadau

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

17th Mai 2020
Venue Cymru

Cyngerdd byw mawreddog yw ‘One Night of Queen’ sy’n ail-greu edrychiad, sŵn, gwychder a dawn creu…

Agoriadau

One Night of Queen yn Venue Cymru

26th Mehefin 2020
Ras Ffordd 10k Nick Beer a Ras Hwyl, Llandudno

Ras redeg 10k gyda golygfeydd godidog ar hyd y Promenâd a rownd Cylchdro'r Gogarth.

Agoriadau

Ras Ffordd 10k Nick Beer a Ras Hwyl, Llandudno

9th Chwefror 2020
Westlife - Stadiums in the Summer Tour, Colwyn Bay

Bydd Westlife - y grŵp sydd wedi gwerthu’r mwyaf o albymau yn y DU yn y G21 - yn teithio’r DU yn…

Agoriadau

Westlife - Taith Stadiums in the Summer, Bae Colwyn

5th Gorffennaf 2020
Gardd Bodnant

Darganfyddwch yr amrywiaeth syfrdanol o adar yn yr ardd ar daith gerdded dywys gydag arbenigwr o…

Agoriadau

Taith Gerdded Adar Gardd Bodnant

3rd Awst 2020
Marchnad Ffermwyr Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

27th Mai 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc

29th Mawrth 2020-22nd Ebrill 2020
9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

7th Mehefin 2020
Marathon Conwy

Mae Always Aim High Events yn falch o gyflwyno ras 10 milltir, ras 20 milltir a ras lawn 26.2…

Agoriadau

Marathon Conwy, Llandudno

27th Medi 2020
Venue Cymru

Ymunwch â ni yn Mamma Mia! a mwynhewch agwedd haf-o-hyd yn sioe gerdd brafiaf a mwyaf bywiog y byd.

Agoriadau

Mamma Mia! yn Venue Cymru

27th Hydref 2020-31st Hydref 2020
Gerddi Agored Rowen

Cynhelir Diwrnod Gerddi Agored Rowen bob yn ail flwyddyn.

Agoriadau

Gerddi Agored Rowen

17th Mai 2020
Theatr Colwyn

Am y tro cyntaf yng Ngŵyl Cabare a Bwrlesg Gogledd Cymru, cynhelir perfformiad gwych yn ystod y…

Agoriadau

Perfformiad Prynhawn Hudol Erwyd & Gatling yn Theatr Colwyn

25th Ionawr 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gaeaf yn Oriel Ffin y Parc

22nd Ionawr 2020-29th Ionawr 2020
Gardd Bodnant

Darganfyddwch yr amrywiaeth syfrdanol o adar yn yr ardd ar daith gerdded dywys gydag arbenigwr o…

Agoriadau

Taith Gerdded Adar Gardd Bodnant

1st Rhagfyr 2020
Carnifal Rowen

Carnifal pentref traddodiadol gyda llawer i'w weld a'i wneud. Digon o bethau i ddiddanu’r teulu…

Agoriadau

Carnifal Rowen

11th Gorffennaf 2020
Prom a Mwy 20

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2020 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn rhad ac am ddim!…

Agoriadau

Prom a Mwy 20, Bae Colwyn

2nd Mai 2020
Gardd Bodnant

Dewch i helpu i barhau i blannu Llwybr Lili Fach Wen Bodnant o amgylch yr ardd.

Agoriadau

Plannu'r Lili Fach Wen yng Ngardd Bodnant

17th Chwefror 2020-20th Chwefror 2020
RSPB Conwy

Ymunwch â ni ar gyfer pob math o weithgareddau sy'n ymwneud â natur, a chael rhywfaint o hwyl…

Agoriadau

Clwb Fforwyr Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy

7th Mawrth 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Martin Llewellyn a Sharon Griffin yn Oriel Ffin y Parc

8th Tachwedd 2020-2nd Rhagfyr 2020
Ras Bromenâd 5k Llandudno dros y Pasg

Mae’r Ras Bromenâd 5k fflat a chyflym hon bellach wedi'i sefydlu ar y calendr rhedeg lleol.

Agoriadau

Ras Bromenâd 5k Llandudno dros y Pasg

11th Ebrill 2020

Uchafbwyntiau Llety

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Dale Holiday Apartment, Rhos-on-Sea

Rhandy llawr gwaelod hunangynhwysol gyda’i fynedfa breifat ei hun, gardd a golygfeydd o’r…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Min y Don Guest House

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

St George's Hotel, Llandudno

St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd gwely gyda…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Sunset Cottage Llandudno

Bwthyn Gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa,…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Dunoon Hotel, Llandudno

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Conwy Falls Cafe

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig cynnyrch lleol, cynnyrch cartref a chynnyrch o…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Uchafbwyntiau Siopa

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

R Evans Butchers, Llandudno

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....