Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Tu allan i Albany House, Llandudno

Am

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei redeg gan y teulu, ac sydd wedi’i leoli ar Bromenâd prydferth Llandudno, sy’n cynnwys golygfeydd panoramig ar draws y bae. Albany House yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer eich arhosiad – am un noson neu sawl un.

Mae Llandudno - ‘Brenhines Cyrchfannau Gwyliau Cymru’ yn enwog am ei phromenâd a’i phensaernïaeth Fictoraidd. Gall gwesteion fwynhau golygfeydd bendigedig o’r môr i’r Gogarth a Thrwyn y Fuwch o ardal y patio ar flaen yr adeilad, yr ystafell fwyta a’r ystafelloedd gwely yn y blaen.

Mae Albany House yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer mynd ar daith o amgylch Parc Cenedlaethol Eryri, arfordir anhygoel Gogledd Cymru, tref a chastell Conwy a sawl lle arall o ddiddordeb hanesyddol a phrydferthwch naturiol.

Rydym wedi ein lleoli yn ardal ddistawach Craig y Don yn Llandudno, taith gerdded tua 15-20 munud i'r pier a chanol y dref.

Mae pob ystafell yn en-suite gyda theledu lliw, hambwrdd lletygarwch a WiFi am ddim. Mae gennym faes parcio mawr i gefn yr eiddo, ac rydym o fewn pellter cerdded i Venue Cymru, bwytai lleol, caffis a mannau prydau parod. Croesewir beicwyr a cherddwyr. Mae gennym garej sy’n cloi i gadw beics yn ddiogel, a thap tu allan ar gyfer golchi eitemau awyr agored.

Mae croeso cynnes i blant, ond nid ydym yn darparu cot. Yn anffodus, nid oes mynediad cadeiriau olwyn ac nid oes gennym ystafelloedd gwely ar y llawr gwaelod.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Dwbl£70.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Family ( 2 adults and 1 child)£90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Sengl£50.00
Twin£80.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Brecwast wedi'i gynnwys

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Contactless payment possible
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Credit cards accepted
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Map a Chyfarwyddiadau

Albany House

3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion
5 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 878908

Amseroedd Agor

Opening (1 Chwef 2022 - 30 Tach 2022)

Graddau

 • 3 Sêr Croeso Cymru
3 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.66 milltir i ffwrdd
 3. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.68 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.78 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.8 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.82 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.87 milltir i ffwrdd
 4. Tollffordd

  0.92 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.92 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  0.94 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.96 milltir i ffwrdd
 8. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.96 milltir i ffwrdd
 9. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.98 milltir i ffwrdd
 10. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.99 milltir i ffwrdd
 11. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  1 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  1.01 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....