Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Bodnant Guest House, Llandudno

Am

Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein lleoli ar ffordd dawel, sydd ychydig funudau o gerdded o’r gorsaf drenau, traeth a chanol y dref. Mae’r theatr a’r ganolfan gynadledda hefyd o fewn pellter cerdded.

Mae’r holl ystafelloedd yn cael eu cadw i safon uchel gyda phethau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch llawn.

Mae brecwast yn cynnwys cynhwysion lleol lle bynnag bosibl, ac os hoffech rywbeth gwahanol i’r brecwast llawn, mae gennym o leiaf un brecwast arall ar y fwydlen.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
6
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£95.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£60.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Contactless payment possible
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwasanaeth ystafell ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Rhaid archebu ymlaen llaw

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Private Parking
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bodnant Guest House

39 St Mary’s Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 473312

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.18 milltir i ffwrdd
 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.27 milltir i ffwrdd

 4. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.28 milltir i ffwrdd
 5. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.29 milltir i ffwrdd
 6. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.35 milltir i ffwrdd
 7. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.36 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.38 milltir i ffwrdd
 9. Hwyl i'r holl deulu

  0.45 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.45 milltir i ffwrdd
 11. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.48 milltir i ffwrdd
 12. Sefydlwyd 1902

  0.51 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....