Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Arwydd Bryn Derwen

Am

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar rodfa goediog ddistaw rhwng dau fae Llandudno. Mae’n daith gerdded rwydd i bromenâd y gogledd a’r dref lle bydd digonedd o fariau, bwytai a siopau yn eich haros. Mae Pen Morfa yn bromenâd distawach lle gallwch fwynhau golygfeydd tuag at Gonwy ac Eryri.

Mae’r llety gwely a brecwast hwn yn dy cain a adeiladwyd yn wreiddiol fel cartref gwyliau gan deulu Fictoraidd cyfoethog ym 1878, mae wedi’i drawsnewid yn ofalus a’i ddiweddaru i gynnal y cymeriad a’r nodweddion gwreiddiol. Mae gan Bryn Derwen awyrgylch hamddenol, cyfeillgar ac unigryw.

Gall gwesteion fwynhau lolfa gyda thân agored, atriwm gwydr a gardd gefn furiog hardd ac ardal batio gydag ystafell ardd gyfforddus wrth ddarllen neu fwynhau diod o’r bar trwyddedig. Mae’r ystafell frecwast hyfryd a helaeth yn edrych dros yr ardd ffrynt liwgar ac mae gan bob gwestai eu byrddau unigol eu hunain. Gellir darparu ar gyfer anghenion deietegol a dewisiadau gan fod brecwast yn cael ei goginio'n ffres yn ôl yr archeb.

Mae gan y Bryn Derwen risiau cain prydferth sy’n arwain at naw ystafell wely en-suite a phob un wedi eu dylunio'n unigol gyda'r holl gyfleusterau y byddech yn eu disgwyl mewn eiddo gwely a brecwast pum seren. Mae detholiad da o ystafelloedd dwbl safonol, ystafelloedd dwbl mawr / maint brenin ac ystafelloedd pâr.

Mae lleoliad Bryn Derwen yn cynnig parcio stryd heb gyfyngiad ac mae hefyd yn cynnwys maes parcio am ddim yn y cefn. Mae hefyd garej diogel ar gyfer beiciau a beiciau modur.  

Mae’r perchnogion Mark a Lyn wedi magu enw da am wasanaeth o'r radd flaenaf ac am safon ei lendid ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi'n fuan.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
9
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Senglo£44.00 i £62.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell ddwbl£90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell ddwbl£90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Masgiau wyneb ar gael i ymwelwyr
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Credit cards accepted
 • Licensed
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Nodweddion Darparwr

 • O ddiddordeb hanesyddol, llenyddol neu bensaernïol

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bryn Derwen

5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA 5 Sêr AA Gwely a Brecwast
34 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 876804

Amseroedd Agor

Opening (1 Chwef 2022 - 20 Rhag 2022)

Graddau

 • 5 Sêr AA Gwely a Brecwast
5 Sêr AA Gwely a Brecwast

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw


 1. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.19 milltir i ffwrdd
 1. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Sefydlwyd 1902

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.34 milltir i ffwrdd
 5. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.34 milltir i ffwrdd
 6. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.34 milltir i ffwrdd
 7. Hwyl i'r holl deulu

  0.35 milltir i ffwrdd
 8. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.38 milltir i ffwrdd
 9. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.39 milltir i ffwrdd
 10. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.42 milltir i ffwrdd
 11. Tollffordd

  0.44 milltir i ffwrdd
 12. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....