I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Apartments at Summerhill, Llandudno

Am

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno a’r promenâd.

Mae’r fflatiau yn lleoliad delfrydol i aros er mwyn archwilio Gogledd Cymru.

Mae man parcio oddi ar y ffordd ar gyfer pob fflat.

Mae pedair fflat sydd â 4 neu 5 seren gan Croeso Cymru.

Mae’r Bay Tree yn fflat llawr gwaelod sy’n cysgu 2. Mae cegin llawn cyfarpar ac ystafell ymolchi gyfoes gyda chawod, a bath ar wahân. Mae gwres canolog nwy. Mae lle i eistedd yn yr iard fach. Mae croeso i gŵn.

Fflat llawr gwaelod yw Clematis sy’n cysgu hyd at 2 ac sydd â’i gardd gefn ei hun. Mae peiriant golchi a sychu yn y gegin, sydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol. Mae ystafell gawod gyfoes gyda gosodiadau modern. Mae croeso i gŵn.

Fflat un ystafell wely ar y llawr cyntaf yw Orchid, gyda lle i hyd at dri o bobl i gysgu. Yn y fflat fawr hon mae cegin â’r holl gyfarpar angenrheidiol gydag golygfeydd tuag at Y Gogarth.

Lleolir Camellia dros ddau lawr a hanner o’r llawr cyntaf ac mae lle i hyd at 4 gysgu mewn ystafell ddwbl ac ystafell gyda dau wely sengl. Mae ystafell ymolchi fawr foethus gyda bath a chawod ar wahân.

Croeso i blant dros 5 oed.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Apartment sleeps 2-4o£310.00 i £560.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres Canolog

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bryn Haf

4-5 Sêr Croeso Cymru 4– 54-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
38 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 379800

Amseroedd Agor

Open All Year (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)

* Ar Gau Tachwedd.

Graddau

 • 4-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.25 milltir i ffwrdd
 1. 0.27 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.33 milltir i ffwrdd
 3. 0.34 milltir i ffwrdd
 4. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.44 milltir i ffwrdd
 5. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.45 milltir i ffwrdd
 6. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.46 milltir i ffwrdd
 7. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.5 milltir i ffwrdd
 8. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.52 milltir i ffwrdd
 9. Hwyl i'r holl deulu

  0.54 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.54 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd 1902

  0.57 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.59 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....