Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Apartments at Summerhill, Llandudno

Am

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno a’r promenâd.

Mae’r fflatiau yn lleoliad delfrydol i aros er mwyn archwilio Gogledd Cymru.

Mae man parcio oddi ar y ffordd ar gyfer pob fflat.

Mae pedair fflat sydd â 4 neu 5 seren gan Croeso Cymru.

Mae’r Bay Tree yn fflat llawr gwaelod sy’n cysgu 2. Mae cegin llawn cyfarpar ac ystafell ymolchi gyfoes gyda chawod, a bath ar wahân. Mae gwres canolog nwy. Mae lle i eistedd yn yr iard fach. Mae croeso i gŵn.

Fflat llawr gwaelod yw Clematis sy’n cysgu hyd at 2 ac sydd â’i gardd gefn ei hun. Mae peiriant golchi a sychu yn y gegin, sydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol. Mae ystafell gawod gyfoes gyda gosodiadau modern. Mae croeso i gŵn.

Fflat un ystafell wely ar y llawr cyntaf yw Orchid, gyda lle i hyd at dri o bobl i gysgu. Yn y fflat fawr hon mae cegin â’r holl gyfarpar angenrheidiol gydag golygfeydd tuag at Y Gogarth.

Lleolir Camellia dros ddau lawr a hanner o’r llawr cyntaf ac mae lle i hyd at 4 gysgu mewn ystafell ddwbl ac ystafell gyda dau wely sengl. Mae ystafell ymolchi fawr foethus gyda bath a chawod ar wahân.

Croeso i blant dros 5 oed.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Apartment sleeps 2-4o£345.00 i £580.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres Canolog

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bryn Haf

4-5 Sêr Croeso Cymru 4– 54-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
38 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 471105

Amseroedd Agor

Open All Year (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 4-5 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.22 milltir i ffwrdd
 1. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.27 milltir i ffwrdd
 3. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.33 milltir i ffwrdd

 5. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.34 milltir i ffwrdd
 6. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.44 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.45 milltir i ffwrdd
 8. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.46 milltir i ffwrdd
 9. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.5 milltir i ffwrdd
 10. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.52 milltir i ffwrdd
 11. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.53 milltir i ffwrdd
 12. Hwyl i'r holl deulu

  0.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....