Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Aerial image of Rwst lodges and bridge

Am

Ynglŷn â’n llety

Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y mynyddoedd. Rydym yn cynnig cabanau unllawr sydd ag un, dwy, neu dair ystafell wely ar gyfer gwyliau heddychlon – maent yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, unigolion, teuluoedd a grwpiau o ffrindiau.  Mae ein holl gabanau wedi eu hadnewyddu’n ddiweddar ac yn cynnig llety o’r ansawdd uchaf. O’n matresi hynod gyfforddus i’n llenni a deunyddiau moethus, rydym wedi dylunio popeth i sicrhau eich bod yn cael amser ymlaciol a hamddenol gyda ni.

Cyfleusterau allweddol i ymwelwyr

Yn ogystal â chroeso Cymreig cynnes a lleoliad hardd, gallwch ddisgwyl gofod byw agored

gyda chegin fwyta gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol ac ystafell eistedd gyfforddus, ystafelloedd gwely hardd, ac ystafelloedd ymolchi cyfoes. Mae’r cabanau mwyaf yn cynnwys prif ystafell wely en-suite, ac mae cyfleusterau golchi dillad ar y safle. O 1 Hydref ymlaen bydd y cabanau'n gyfeillgar i gŵn

Sut i archebu?

Archebwch ar-lein ar https://www.rwstholidaylodges.co.uk

Gwybodaeth ychwanegol

Mae parc cabanau gwyliau newydd hardd Rwst yng nghanol Eryri. Gyda golygfeydd eang dros Afon Conwy at ddolydd, coedwigoedd a’r mynyddoedd mawrion y tu hwnt iddynt, does dim dwywaith ei bod mewn rhan anhygoel o hardd o’r byd. Daw’r enw Rwst o Lanrwst, ein tref yn Nyffryn Conwy. Mae Llanrwst yn dref farchnad hanesyddol, gyda’r Carneddau tua’r gogledd a mynyddoedd Eryri tua’r de. Mae’n dirlun gwirioneddol anhygoel.  

Mae rhai o atyniadau mwyaf poblogaidd yr ardal ar garreg ein drws, gan gynnwys Zip Word, Parc Antur Eryri, a Llwybrau Gwydir Mawr a Gwydir Bach. Ychydig ymhellach mae’r Wyddfa, Bounce Below, a chanolfannau beicio mynydd Coed y Brenin ac Antur Stiniog.

Mae digon i’w wneud ar lai o gyflymder hefyd. 12 milltir yn unig oddi wrth yr arfordir, rydym yn agos at deithiau cerdded arfordirol hardd, a threfi glan môr poblogaidd Conwy a Llandudno. Disgrifir Eryri weithiau fel Ardal y Llynnoedd Cymru, ac mae gennym ddigon o lynnoedd yma hefyd. Delfrydol os ydych yn mwynhau nofio gwyllt ar eich gwyliau.

Rydym yn gymdogion i un o’r llefydd mwyaf poblogaidd i dynnu ffotograff yng Nghymru: ar draws yr afon mae ystafell de Tu Hwnt i’r Bont a phont dair bwa Llanrwst, a ddyluniwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg gan y pensaer enwog Inigo Jones.

 

 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
22
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£349.00 i £1,800.00 fesul uned yr wythnos

*Pecyn gwyliau byr 3 noson fesul uned: o £299

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Arwyddion clir
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Contactless payment possible
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Pob lliain yn cael ei lanweithio wrth ymolchi ar wres uchel

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Showers on site
 • Toilets on-site
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Derbynnir Anifeiliaid Anwes - Dau gyfrinfa sy'n addas i gŵn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cabanau Gwyliau Rwst

Betws Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0HE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 701567

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Ar agor drwy'r flwyddyn (1 Meh 2022 - 31 Rhag 2022)

Gwobrau

 • Gwobrau AAAA COVID Confident Scheme AA COVID Confident Scheme 2020

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.18 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  0.41 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.52 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.91 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.17 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.38 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  4.22 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.94 milltir i ffwrdd
 5. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.76 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.04 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  6.79 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  6.79 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw.

  7.2 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.82 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  9.9 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw

  10.02 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....