Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Mynedfa flaen Cedar Lodge

Am

Gwybodaeth

Lleolir yng nghyrchfan glan môr braf Llandudno, mae Cedar Lodge yn Westy/Gwely a Brecwast 3 Seren mewn lleoliad cyfleus yng nghanol y dref.  Tri munud o daith cerdded i bromenâd a phier poblogaidd Llandudno, mae Cedar Lodge yn cynnwys holl amwynderau’r dref ar garreg y drws. 

 

Cyfleusterau allweddol i ymwelwyr

Mae Cedar Lodge yn dŷ Fictoraidd hardd, sy’n cipio hanfod Llandudno. Gydag ystafelloedd dwbl, dau wely sengl ac i deulu, mae’r 7 ystafell yn cynnwys ystafelloedd ymolchi en-suite. Ym mhob ystafell, bydd yna Wi-Fi, cyfleusterau te/coffi a theledu sgrin fflat. Mae Cedar Lodge yn gartref o gartref bendigedig.

 

Sut mae ymwelwyr yn archebu?

I archebu ystafell, neu holi am argaeledd ffoniwch 01492 877730. Hefyd, ewch i’w gwefan www.cedarlodge-llandudno.co.uk, i weld eu hystafelloedd.

 

Gwybodaeth berthnasol arall

Mae gan Cedar Lodge ei faes parcio ei hun, i wneud eich arhosiad yn fwy cyfleus.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
7
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£75.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£90.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwbl£65.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cedar Lodge

3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru
7 Deganwy Avenue, Llandudno, LL30 2YB
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877730

Ffôn07976964641

Graddau

  • 3 Sêr Croeso Cymru
3 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

  • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....