Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Am

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno. Mae gan yr ystafelloedd ar lan y môr olygfa odidog o’r môr. Mae gan yr holl ystafelloedd gyfleusterau en-suite, teledu, cyfleusterau te a choffi a gwres canolog. Gall yr holl westeion fwynhau bwffe brecwast rhagorol gydag amrywiaeth eang o eitemau oer a phoeth. Gellir trefnu prydau yn y nos.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double room£100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Family room£130.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Single room£60.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Twin room£100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Archebu ar-lein yn bosibl
 • Arwyddion clir
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Pob lliain yn cael ei lanweithio wrth ymolchi ar wres uchel

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Lift
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • School parties welcome
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Darperir ar gyfer dietau arbennig
 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Caniateir anifeiliaid anwes
 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Croesewir partïon ysgol
 • Glan y môr
 • Gwyliau penwythnos ar gael

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Croesewir partïon ysgol

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome
 • Croesewir partïon bysiau
 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Four Saints Brig-y-Don Hotel

Yn Aros am Radd Yn Aros am Radd
14-15 Gloddaeth Crescent, Llandudno, LL30 2XS
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877319

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Open all Year (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • Yn Aros am Radd
Yn Aros am Radd

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.18 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.25 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.35 milltir i ffwrdd
 4. Hwyl i'r holl deulu

  0.35 milltir i ffwrdd
 5. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.36 milltir i ffwrdd
 6. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.36 milltir i ffwrdd
 7. Tollffordd

  0.37 milltir i ffwrdd

 8. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.37 milltir i ffwrdd
 9. Theatr â 1500 o seddi

  0.38 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.39 milltir i ffwrdd
 11. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.4 milltir i ffwrdd
 12. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....