Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Graiglwyd Springs, Penmaenmawr

Am

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog, a physgodfa brithyll gwych ar y safle. Yn croesawu cŵn ac archebion grŵp, ac mae tybiau poeth ar gael i’ch helpu i ymlacio a mwynhau eich gwyliau yn y bythynnod moethus. Wedi’i leoli’n ddelfrydol ar gyfer traethau, mynyddoedd, cestyll a Llandudno a Chonwy, ac yn agos at Zip World, Eryri, Ynys Môn a llawer mwy. Mae WiFi am ddim, dillad gwely a thyweli ar gael, yn ogystal â maes parcio preifat, ac mae pob un ohonynt wedi cael eu gorffen i safon eithriadol o uchel. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ymlacio a mwynhau eich gwyliau. Sylwch: mae’n rhaid i chi archebu am wythnos yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
7
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Yr uned yr wythnos£400.00 yr ystafell (ystafell yn unig)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Car Charging Point
 • Central heating
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Showers on site
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Darperir mannau i smygwyr

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Graiglwyd Springs Holiday Cottages

Graiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 622338

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  0.34 milltir i ffwrdd
 2. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  0.35 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  0.65 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.65 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  3.67 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.73 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  3.73 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.75 milltir i ffwrdd
 6. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  3.8 milltir i ffwrdd
 7. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  3.82 milltir i ffwrdd
 8. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  3.82 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.87 milltir i ffwrdd
 10. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  4.61 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  4.67 milltir i ffwrdd
 12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  4.68 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....