Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Front entrance at Southbourne Guest House

Am

Ynglŷn â'r llety

Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol Llandudno, tua hanner ffordd rhwng y ddau draeth, ac mewn lleoliad gwych ar gyfer archwilio'r Gogarth. Mae’n sicr y cewch chi groeso cynnes gan y perchnogion newydd, Christine a David, a’u cŵn (sy’n byw yn eu hardal breifat).

Cyfleusterau allweddol i ymwelwyr

Mae gennym 4 ystafell en-suite, un maint brenin, dau faint dwbl, ac un ystafell bâr. Mae brecwast yn Southbourne yn cyfnewid bob yn ail ddiwrnod rhwng brecwast llawn a brecwast cyfandirol. Serch hynny, os ydych chi’n dymuno cael brecwast llawn neu frecwast cyfandirol bob dydd, rhowch wybod i ni.

Sut i archebu?

Ffoniwch 07942 323048 neu anfonwch e-bost at southbourne8@gmail.com

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Family room£102.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Single room£55.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell 2 wely sengl£80.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwblo£80.00 i £85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Lolfa ar wahân i'r gwesteion
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwesty Bach Southbourne

6 St David's Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UL
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 330795

Amseroedd Agor

Ar agor trwy'r flwyddyn (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.23 milltir i ffwrdd

 1. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.24 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.25 milltir i ffwrdd
 3. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.25 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.32 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.32 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.35 milltir i ffwrdd
 7. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.38 milltir i ffwrdd
 8. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.42 milltir i ffwrdd
 9. Sefydlwyd 1902

  0.45 milltir i ffwrdd
 10. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.45 milltir i ffwrdd
 11. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.46 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....