Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llun o ystafell eistedd

Am

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn yr Hen-Dy, Llandudno. Mae Ian a Tracey yn cynnig llety gwesteion o safon. Rydym yn sefydliad teuluol bychan sy’n darparu lletygarwch clyd mewn amgylchedd cyfeillgar, glân ac ymlaciol. Mae gennym radd 5 seren gyda Trip Advisor. Mae gan yr Hen-Dy 11 ystafell wely cyfforddus gydag en-suite, sydd wedi’u dodrefnu a’u haddurno’n unigol. Mae dewis o ystafelloedd dwbl, dau wely neu ystafelloedd teulu ar gael. Mae gennym lolfa fawr gyfforddus gyda bar gonestrwydd trwyddedig, ystafell frecwast a gardd batio bychan. Mae parcio cyfyngedig ar sail cyntaf i’r felin.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely senglo£50.00 i £100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deuluo£75.00 i £150.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Dwblo£50.00 i £100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell senglo£40.00 i £75.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Licensed
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Darperir ar gyfer dietau arbennig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr
 • Gwyliau canol wythnos ar gael
 • Gwyliau penwythnos ar gael
 • Sefydliad Dim Smygu

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Darperir mannau i smygwyr
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

Hen-Dy Hotel

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
10 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492876184

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Opening (13 Gorff 2021 - 31 Rhag 2021)

* Closed during January.
Reopening post lockdown from 13th July 2020.

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Hwyl i'r holl deulu

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.1 milltir i ffwrdd
 1. Tollffordd

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.17 milltir i ffwrdd

 4. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.17 milltir i ffwrdd
 5. Sefydlwyd 1902

  0.21 milltir i ffwrdd
 6. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.21 milltir i ffwrdd
 7. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.22 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.23 milltir i ffwrdd
 9. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.28 milltir i ffwrdd
 10. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.28 milltir i ffwrdd
 11. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.29 milltir i ffwrdd
 12. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....