Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llandudno Hostel

Am

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd, rydym mewn lleoliad perffaith i grwydro tref glan y môr Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru. Ac yn darparu mynediad hawdd at Barc Cenedlaethol Eryri. Yn agos at y traeth, bariau, siopau, gweithgareddau lleol, gorsafoedd y tram, trên a bysiau. Mae Hostel Llandudno wedi'i ddodrefnu i safon uchel, gyda dodrefn unigryw megis soffa ledr 10 troedfedd chesterfield, canhwyllyron pefriog hardd a dillad gwely cotwm Eifftaidd o ansawdd, matresi a gobenyddion cyfforddus yn cynorthwyo ein gwesteion i gael noson dda o gwsg mewn atmosffer cartrefol a chynnes. Mae’r ardaloedd cyffredin yn cynnwys ystafell fwyta - gydag oergell, microdon, cyfleusterau diodydd poeth a thostiwr; lolfa Deledu a sied beiciau a chysylltiad Wi-fi cyflym iawn diderfyn. Mae croeso i’r holl westeion fwynhau brecwast cyfandirol am ddim ar arddull bwffe sydd ar gael rhwng 8.30-9.30am bob bore.

Gyda chyfoeth o nodweddion cyfnod, goleuadau hardd a sinciau treftadaeth, mae'r ystafelloedd a rennir yn darparu lle i rhwng 4 ac 8  o bobl. Mae gan bob gwely olau darllen, cysylltiad wi-fi am ddim a droriau o dan y gwely. Mae ystafelloedd ymolchi a rennir gyda chawodydd ynddynt. Mae ystafelloedd preifat ar gyfer rhwng 2 ac 8 hefyd ar gael.

Mae ein hostel arbennig yn berffaith ar gyfer unigolion, teuluoedd a grwpiau gwahanol. Os ydych chi’n deulu sydd eisiau ymlacio ar y traeth gan fwynhau nofio ac adeiladu cestyll tywod neu'n grŵp, mae gan Hostel Llandudno lawer i'w gynnig. Mae ein hawyrgylch teuluol hamddenol yn darparu man diogel a chroesawgar, bydd profiad ‘Cartref oddi cartref’ yn aros amdanoch chi. Mae gan yr holl staff ar y safle wiriadau DBS uwch i roi tawelwch meddwl i chi.

Rydym yn aml yn croesawu teithiau rygbi, nofio, beicio neu gorau, teithiau ysgol a choleg.   Gyda lle ar gyfer 46 rydym yn leoliad perffaith ar gyfer partïon unigol neu grwpiau addysg. Gall grwpiau fwynhau moethusrwydd pecynnau arlwyo o ansawdd sydd wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion pob grŵp, gyda prydau llawn neu brydau rhannol ar gael. Rydym yn cymryd alergenau o ddifrif ac yn cymryd gofal wrth ddarparu ar gyfer anghenion dietegol arbennig ein gwesteion. Gan arbenigo mewn darparu teithiau anhygoel i ysgolion cynradd o ddydd Llun i ddydd Iau yn ystod tymor yr haf rydym yn hynod boblogaidd gyda grwpiau ysgolion yn ymweld dro ar ôl tro. Mae Hostel Llandudno yn cynnig cynllunydd taith gweinyddol am ddim i gynorthwyo grwpiau i wneud y mwyaf o'u taith yn ein hardal.

Mae Hostel Llandudno yn lleoliad rhagorol am bris fforddiadwy. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
9
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
6 bync preifat£155.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
8 bync preifat£205.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ensuite Driphlyg (Dwbl a Sengl)£105.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
En-suite i'r teulu (cysgu 6)£128.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ensuite Teulu (Dwbl a 4 bync)£180.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell 2 wely sengl£68.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell deulu£85.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell Dwbl£55.00 yr ystafell (ystafell yn unig)
Ystafell Sengl£40.00 yr ystafell (ystafell yn unig)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • School parties welcome
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Sefydliad Dim Smygu

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely

Plant a Babanod

 • Croesewir partïon ysgol

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Hostel Llandudno

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hostel
14 Charlton Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AA
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877430

Amseroedd Agor

Opening (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Walkers Welcome 2018
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Cyclists Welcome 2018
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.3 milltir i ffwrdd
 4. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.32 milltir i ffwrdd
 5. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.33 milltir i ffwrdd

 6. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.34 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.39 milltir i ffwrdd
 8. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.41 milltir i ffwrdd
 9. Hwyl i'r holl deulu

  0.42 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.43 milltir i ffwrdd
 11. Theatr â 1500 o seddi

  0.44 milltir i ffwrdd
 12. Tollffordd

  0.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....