I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Llandudno Hostel

Am

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd, rydym mewn lleoliad perffaith i grwydro tref glan y môr Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru. Ac yn darparu mynediad hawdd at Barc Cenedlaethol Eryri. Yn agos at y traeth, bariau, siopau, gweithgareddau lleol, gorsafoedd y tram, trên a bysiau. Mae Hostel Llandudno wedi'i ddodrefnu i safon uchel, gyda dodrefn unigryw megis soffa ledr 10 troedfedd chesterfield, canhwyllyron pefriog hardd a dillad gwely cotwm Eifftaidd o ansawdd, matresi a gobenyddion cyfforddus yn cynorthwyo ein gwesteion i gael noson dda o gwsg mewn atmosffer cartrefol a chynnes. Mae’r ardaloedd cyffredin yn cynnwys ystafell fwyta - gydag oergell, microdon, cyfleusterau diodydd poeth a thostiwr; lolfa Deledu a sied beiciau a chysylltiad Wi-fi cyflym iawn diderfyn. Mae croeso i’r holl westeion fwynhau brecwast cyfandirol am ddim ar arddull bwffe sydd ar gael rhwng 8.30-9.30am bob bore.

Gyda chyfoeth o nodweddion cyfnod, goleuadau hardd a sinciau treftadaeth, mae'r ystafelloedd a rennir yn darparu lle i rhwng 4 ac 8  o bobl. Mae gan bob gwely olau darllen, cysylltiad wi-fi am ddim a droriau o dan y gwely. Mae ystafelloedd ymolchi a rennir gyda chawodydd ynddynt. Mae ystafelloedd preifat ar gyfer rhwng 2 ac 8 hefyd ar gael.

Mae ein hostel arbennig yn berffaith ar gyfer unigolion, teuluoedd a grwpiau gwahanol. Os ydych chi’n deulu sydd eisiau ymlacio ar y traeth gan fwynhau nofio ac adeiladu cestyll tywod neu'n grŵp, mae gan Hostel Llandudno lawer i'w gynnig. Mae ein hawyrgylch teuluol hamddenol yn darparu man diogel a chroesawgar, bydd profiad ‘Cartref oddi cartref’ yn aros amdanoch chi. Mae gan yr holl staff ar y safle wiriadau DBS uwch i roi tawelwch meddwl i chi.

Rydym yn aml yn croesawu teithiau rygbi, nofio, beicio neu gorau, teithiau ysgol a choleg.   Gyda lle ar gyfer 46 rydym yn leoliad perffaith ar gyfer partïon unigol neu grwpiau addysg. Gall grwpiau fwynhau moethusrwydd pecynnau arlwyo o ansawdd sydd wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion pob grŵp, gyda prydau llawn neu brydau rhannol ar gael. Rydym yn cymryd alergenau o ddifrif ac yn cymryd gofal wrth ddarparu ar gyfer anghenion dietegol arbennig ein gwesteion. Gan arbenigo mewn darparu teithiau anhygoel i ysgolion cynradd o ddydd Llun i ddydd Iau yn ystod tymor yr haf rydym yn hynod boblogaidd gyda grwpiau ysgolion yn ymweld dro ar ôl tro. Mae Hostel Llandudno yn cynnig cynllunydd taith gweinyddol am ddim i gynorthwyo grwpiau i wneud y mwyaf o'u taith yn ein hardal.

Mae Hostel Llandudno yn lleoliad rhagorol am bris fforddiadwy. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
8
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
6 bync preifat£119.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
8 bync preifat£160.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
En-suite i'r teulu (cysgu 6)£128.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Gwely pathewod (1 gwely mewn dorm 8 gwely wedi'i r£20.00 y person (yn cynnwys brecwast)
Ystafell 2 wely sengl£51.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deulu£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Dwbl£55.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£40.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Ground floor bedroom/unit
 • School parties welcome
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Sefydliad Dim Smygu

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely

Plant a Babanod

 • Croesewir partïon ysgol

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Hostel Llandudno

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hostel
14 Charlton Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AA
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877430

Amseroedd Agor

Opening (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Walkers Welcome 2018
 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Cyclists Welcome 2018

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.03 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.23 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.32 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.33 milltir i ffwrdd
 4. 0.34 milltir i ffwrdd
 5. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.39 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.41 milltir i ffwrdd
 7. Hwyl i'r holl deulu

  0.42 milltir i ffwrdd
 8. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.43 milltir i ffwrdd
 9. Theatr â 1500 o seddi

  0.44 milltir i ffwrdd
 10. Tollffordd

  0.46 milltir i ffwrdd
 11. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.5 milltir i ffwrdd
 12. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....