I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

Am

•             “Trysor cudd”

•             Adolygiadau gwych

•             Nifer o westeion yn dychwelyd eto

•             Lle parcio dynodedig oddi ar y ffordd am ddim i bob ystafell

•             Wedi’i leoli mewn ffordd bengaead preswyl distaw

•             Pellter cerdded i ganol y dref, y pier, promenâd ac atyniadau

•             Yn agos i 2 draeth Llandudno

•             Rydym yn cynnig lletygarwch cyfeillgar, ymlaciol

•             Llety glân, cyfforddus

•             2 ystafell olau, ffres a ellir eu harchebu fel dwbl/dau neu dri gwely

•             Mae gan un ystafell ddwbl ystafell sengl cysylltiol

•             Gerddi gydag ardaloedd eistedd yn y tu blaen a’r cefn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely senglo£56.00 i £85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Dwblo£52.00 i £85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Gellir trosi'r ystafell gefell yn ystafell driphlyg ar gais. Pris canllaw yw £ 64 i £ 100.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwasanaeth ystafell ar gael yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Seddi tu allan

Cyfleusterau

Arall

 • Private Parking
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Nodweddion Darparwr

 • Sefydliad Dim Smygu

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Lymehurst Bed and Breakfast

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
5 St Andrews Place, Llandudno, Conwy, LL30 2YR
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 878631

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. 0.22 milltir i ffwrdd
 4. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.3 milltir i ffwrdd
 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.32 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.33 milltir i ffwrdd
 3. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.37 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.39 milltir i ffwrdd
 5. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.4 milltir i ffwrdd
 6. Sefydlwyd 1902

  0.4 milltir i ffwrdd
 7. 0.42 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.45 milltir i ffwrdd
 9. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.46 milltir i ffwrdd
 10. Hwyl i'r holl deulu

  0.47 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.49 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....