Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Ystafell ddwbl golygfa o'r môr gyda ffenestri codi dwbl

Am

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog yn Llandudno.  Dafliad carreg o fae cilgant Baner Las, gyferbyn â'r fynedfa i’r Pier Fictoraidd ac wrth odre’r Gogarth gyda mynediad hawdd at Dramffordd y Gogarth, Gerddi'r Fach a Char Cebl Llandudno.  Canolbwynt perffaith i fwynhau golygfeydd, llwybrau cerdded ac atyniadau Llandudno.  

Mae Min y Don wedi gweithredu fel gwesty / tŷ llety ers sawl degawd.  O dan berchnogaeth newydd ers yr Hydref 2018, roedd eich gwesteiwyr Teresa a Rheinallt wedi syrthio mewn cariad â'r lleoliad, gan weld cyfle gwych i ddarparu llety o ansawdd gyda golygfeydd trawiadol am bris rhesymol.  Fel perchnogion tai llety profiadol a theithwyr brwd, mae'r ddau yn gwerthfawrogi gwerth llety o ansawdd da, darpariaeth brecwast rhagorol, a chroeso "Cymreig" traddodiadol, yn ddi-os.   

Maent yn darparu'r un safonau ag yr hoffent eu derbyn - nid yw'n sychlyd - ond yn gyfforddus, cyfeillgar gyda mân fanylion ychwanegol moethus a meddylgar lle bo modd, na all y lleoliadau 5 seren eu darparu hyd yn oed.   Mae rhaglen adnewyddu ar y gweill i sicrhau bod Min y Don “o’r radd flaenaf", gan gymryd mantais lawn o leoliad hardd sy'n cynnig golygfeydd trawiadol dros Draeth y Gogledd.

 Mae Min y Don yn cynnig nifer cyfyngedig o leoedd parcio ar y safle, cysylltiad wi-fi cyflymder uchel am ddim a Theledu Clyfar ymhob ystafell.  Mae gan bob ystafell en-suite preifat gyda phethau ymolchi o ansawdd da, a chyfleusterau gwneud te / coffi.   Mae’r ystafelloedd gwely wedi’u lleoli dros dri llawr gyda mynediad drwy ddefnyddio'r grisiau canolog.  Noder- Nid oes gan dŷ llety Min y Don fynediad lifft at y lloriau uwch.  Yn anffodus ni allwn dderbyn anifeiliaid anwes.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell dwbl£95.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Credit cards accepted
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Sefydliad Dim Smygu

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Darperir mannau i smygwyr

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Min y Don Guest House

3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru
20 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 876511

Graddau

 • 3 Sêr Croeso Cymru
3 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Hwyl i'r holl deulu

  0.04 milltir i ffwrdd
 3. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Tollffordd

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd 1902

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.22 milltir i ffwrdd

 7. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.22 milltir i ffwrdd
 8. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.28 milltir i ffwrdd
 9. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.32 milltir i ffwrdd
 10. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.34 milltir i ffwrdd
 11. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.35 milltir i ffwrdd
 12. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....