I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Min Y Don Guest House, Llanfairfechan

Am

Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd sy’n enwog am ei olygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad. Dyma’r lleoliad perffaith i chi ddechrau eich antur yn Eryri a’r dalgylch.  Yn cael ei gydnabod fel un o berlau gogledd Cymru, yn Llanfairfechan mae un o’r Traethau Baner Las mwyaf, gyda thywod meddal euraidd am filltiroedd, ardal hamdden gerllaw a phwll i fodeli cychod hwylio, ac fe ddewch ar draw gwarchodfeydd natur wrth fynd am dro byr. Mae yna ddau gaffi ar y promenâd sy’n gwerthu hufen iâ a byrbrydau, mae’r traeth yn boblogaidd gyda theuluoedd a hwylfyrddwyr, ynghyd â chychod bach. Rydym ni’n agos at yr holl atyniadau awyr agored yng ngogledd Cymru gan ein bod o fewn 20 milltir i Gestyll Beaumaris, Caernarfon, Conwy a Chastell y Penrhyn. Mae Zip World, Yr Wyddfa, Surf Snowdonia, Sw Bae Colwyn yn agos iawn hefyd.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Twin roomo£110.00 i £130.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell deuluo£220.00 i £260.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwblo£110.00 i £130.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Private Parking
 • Special diets catered for
 • Totally non-smoking establishment

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Teledu lliw ym mhob ystafell wely

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Min Y Don Guest House

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru
Promenade, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BY
Close window

Call direct on:

Ffôn01248 680742

Ffôn07540 698711

Amseroedd Agor

Tymor (17 Chwef 2020 - 23 Rhag 2020)

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruGwobr Aur Gwobr Aur 2018

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  2.37 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 4. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  2.54 milltir i ffwrdd
 1. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  2.62 milltir i ffwrdd
 2. Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt…

  4.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

  5.42 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  6.23 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.31 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  6.34 milltir i ffwrdd
 7. Wedi’i sefydlu yn 1881

  6.37 milltir i ffwrdd
 8. Tŷ Tref Elisabethaidd

  6.37 milltir i ffwrdd
 9. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.4 milltir i ffwrdd
 10. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.44 milltir i ffwrdd
 11. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  6.46 milltir i ffwrdd
 12. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.47 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....