Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Number 9

Am

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw

3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu 2-5) mewn adeilad Fictoraidd rhestredig ychydig lathenni o’r môr ar y promenâd.

• Lleoliad unigryw, golygfeydd godidog o’r môr o bob rhandy
• Mae gan bob rhandy olygfeydd gwych o’r môr
• Lleoedd parcio am ddim ar y ffordd
• Rhandai mawr, yn llawn cyfarpar ac yn gwbl hunangynhwysol
• Dillad gwely a thyweli o safon wedi’u cynnwys
• Taith gerdded wastad a rhwydd i’r holl gyfleusterau a thrafnidiaeth gyhoeddus
• Yn agos at siopau, bwytai, clwb hwylio, theatr “Venue Cymru”
• Ar gael drwy’r flwyddyn – gwyliau byr arbennig y tu allan i’r tymor
• Pwll padlo glan y môr i blant gerllaw.
• Wi-Fi am ddim
• Croesewir anifeiliaid anwes

I gael manylion pellach ac ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â: Gaenor Loftus, 33 Roumania Crescent, Llandudno, LL30 1UN.  Tel. 01492 864114 / 07595 632290

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Number 9o£325.00 i £705.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Allgofnodi digyswllt
 • Archebu ar-lein yn unig
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Mewngofnodi digyswllt
 • Rhaid archebu cyfleusterau
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Taliadau digyswllt yn unig
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Ground floor bedroom/unit
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Pets accepted by arrangement
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Gwres Canolog

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Number 9

3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru 3 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
9 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 864114 / 07595 632290

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 3 Sêr Croeso Cymru
3 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Theatr â 1500 o seddi

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.66 milltir i ffwrdd
 3. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.68 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.78 milltir i ffwrdd
 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.8 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.82 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.87 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.92 milltir i ffwrdd
 5. Tollffordd

  0.92 milltir i ffwrdd
 6. Hwyl i'r holl deulu

  0.94 milltir i ffwrdd
 7. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.96 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.96 milltir i ffwrdd
 9. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.98 milltir i ffwrdd
 10. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.99 milltir i ffwrdd
 11. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  1 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  1.01 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....