Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llun ystafell wely o wely dwbl haearn gwyn gyda dillad gwely glas.

Am

Ynglŷn â’r llety:

Mae’r gwely a brecwast hwn gyda golygfa o’r môr ac sy’n croesawu cŵn yn cynnig 2 ystafell wely dwbl ac 1 ystafell wely sengl sy’n cynnig lle cyfforddus ac ymlaciol i chi yn ystod eich arhosiad. Mae wedi’i leoli mewn tref fach gyfeillgar ar Arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd ar draws Ynys Seiriol, Ynys Môn a’r Gogarth gyda mynyddoedd anhygoel Eryri yn y cefndir, 5 munud o draeth hir yn cynnig machlud haul anhygoel a digon o le i chi a’ch ci/cŵn.  Pa un a ydych yn mwynhau natur neu antur, awyr agored, treftadaeth a diwylliant, gwyliau a digwyddiadau, gweithgareddau sy’n hwb i’r adrenalin, cerdded yn ymlaciol ar hyd y traeth, byddwch yn dod o hyd i rywbeth rydych yn ei fwynhau

Prif gyfleusterau

Ystafelloedd gwely cyfforddus, ystafelloedd ymolchi preifat, brecwast cartref

 

Archebu:
ar-lein, drwy e-bost/ffôn

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Dwbl£85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£50.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Ardaloedd prysur yn cael eu glanweithio’n rheolaidd
 • Contactless payment possible
 • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Pob lliain yn cael ei lanweithio wrth ymolchi ar wres uchel
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Seddi wedi’u gwasgaru’n cadw pellter cymdeithasol

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Pets accepted by arrangement
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Map a Chyfarwyddiadau

Penmaenmawr Bed and Breakfast

Rocklands, Brynmor Terrace, Penmaenmwr, LL34 6AN
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 623555

Amseroedd Agor

Ar agor ganol mis Ionawr hyd at ganol mis Rhagfyr (15 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

* No ensuite rooms, one double comes with its private bathroom, the other two rooms share a bathroom

Beth sydd Gerllaw

 1. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  0.25 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.42 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.8 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  3.86 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.89 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  3.92 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.95 milltir i ffwrdd
 6. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  3.98 milltir i ffwrdd
 7. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  4 milltir i ffwrdd
 8. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  4.02 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  4.07 milltir i ffwrdd
 10. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  4.66 milltir i ffwrdd
 11. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  4.71 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  4.71 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....