I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Apartments at Hamilton, Llandudno

Am

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a hwylus o fewn tafliad carreg i draeth y Gogledd a Phen Morfa. 

Mae’r gwesty hefyd yn cynnig llefydd parcio am ddim oddi ar y ffordd.

Mae’r Hamilton yn darparu llety braf a thawel sydd hefyd mewn lleoliad cyfleus i grwydro’r ardal. 

Ni chaniateir plant nag anifeiliaid anwes.

Mae Biwmares yn cynnig ystafell bâr ar y llawr gwaelod. Ceir bath a chawod ar wahân yn yr ystafell ymolchi. Mae’r gegin yn cynnwys yr holl gyfarpar angenrheidiol ac yn edrych allan dros yr ardd yng nghefn yr adeilad.

Mae Conwy yn cynnig ystafell ddwbl ar y llawr gwaelod gyda mynediad uniongyrchol at yr ardd yng nghefn yr adeilad. Ceir cegin sy’n cynnwys yr holl gyfarpar angenrheidiol yn yr ystafell fyw. Mae ystafell gawod draddodiadol gyfoes ger yr ystafell wely.

Mae rhandy Dinbych ar y llawr cyntaf yn cynnwys un ystafell wely a lle i 3 i bobl. Ceir cawod ac ystafell ymolchi ar wahân. Mae’r ystafell fyw yn edrych allan tua Deganwy a’r gegin/ystafell fwyta yn edrych allan tua’r Gogarth.

Mae tair ystafell wely yn rhandy’r Fflint a lle i 4 o bobl. Mae cegin lawn yn yr ystafell fyw a golygfeydd tua Deganwy.

Darperir golchdy gyda pheiriant golchi, peiriant sychu dillad a sinc yn ogystal.

 

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Apartments sleeping up to 4 peopleo£290.00 i £520.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Credit cards accepted
 • Extra charge for gas/electricity
 • Ground floor bedroom/unit
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Washing machines available on-site
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Darperir dillad gwely
 • Wifi ar gael

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Darperir mannau i smygwyr
 • Gwres Canolog
 • Ystafelloedd gwely llawr gwaelod ar gael

Nodweddion Ystafell/Uned: Apartments sleeping up to 4 people

 • Teledu Lliw
 • Cyfleusterau Sychu
 • Rhewgell
 • Sychwr Gwallt
 • Cyfleusterau Smwddio
 • Microdon
 • Peiriant Golchi Dillad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Rhandai yn yr Hamilton

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
40 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 471105

Amseroedd Agor

Opening (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.31 milltir i ffwrdd
 1. 0.33 milltir i ffwrdd
 2. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.37 milltir i ffwrdd
 3. 0.37 milltir i ffwrdd
 4. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.44 milltir i ffwrdd
 5. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.47 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.48 milltir i ffwrdd
 7. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.49 milltir i ffwrdd
 8. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.52 milltir i ffwrdd
 9. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.55 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.58 milltir i ffwrdd
 11. Hwyl i'r holl deulu

  0.59 milltir i ffwrdd
 12. Sefydlwyd 1902

  0.6 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....