I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Rosaire Guest House, Llandudno

Am

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn ddiweddar i ansawdd uchel, mae’n fusnes teuluol gyda gerddi hyfryd a digon o lefydd parcio oddi ar y ffordd, ac yn agos i'r siopau a'r traeth.

Mae pob un o’n hystafelloedd a ddyluniwyd yn unigol gydag en suite, wedi'u haddurno’n hyfryd ac o ansawdd uchel, mae teledu sgrin fflat, sychwyr gwallt a chlociau larwm ym mhob ystafell. 

Mae gennym ystafell fyw gyfforddus i westai sydd yn fan braf i eistedd a darllen llyfr o'n llyfrgell neu bapur newydd ar ôl i chi fwynhau ein brecwast llawn gynnes. Mae te a choffi ar gael am ddim drwy’r dydd. Mae digon o le yn ein hystafell fwyta gyda byrddau ar wahân, rydym yn cynnig cyswllt Wi-Fi am ddim ym mhob ystafell, a mae gennym gyfleuster i gadw beiciau, offer golff ayyb, mae cyfleusterau sychu ar gael os oes angen hefyd.

Lleolir Rosaire yn agos i ganol y dref Fictoraidd glan y môr ar ffordd sydd â choed hyfryd bob ochr. Nid ydym yn bell o gwbl o theatr Venue Cymru, siopau, bwytai, promenâd a gorsaf drenau. Mae ein lleoliad yn golygu ein bod yn berffaith ar gyfer grwpiau golff, sgïo, beicio, cerdded a theatr.

Rydym yn ymfalchïo ein bod yn darparu gwesty gwely a brecwast o safon lle cewch yr opsiwn o gael pryd cartref poeth gyda'r nos, wedi’i weini gyda thwtsh personol cyfeillgar.

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod...

Byddwch yn cyrraedd fel gwestai ond gobeithio y byddwch yn gadael fel ffrind.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
8
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely sengl£65.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell dwblo£65.00 i £85.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell sengl£50.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Credit cards accepted
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Pryd nos ar gael

Cyfleusterau Darparwyr

 • Caniateir anifeiliaid anwes
 • Wifi ar gael

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Sefydliad Dim Smygu

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Rosaire

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru
2 st seiriols road, Llandudno, Conwy, LL30 2YY
Close window

Call direct on:

Ffôn01492877677

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruWalkers Welcome Walkers Welcome 2019
 • Bwrdd Croeso CymruCyclists Welcome Cyclists Welcome 2019

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.26 milltir i ffwrdd
 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.29 milltir i ffwrdd
 2. 0.3 milltir i ffwrdd
 3. 0.3 milltir i ffwrdd
 4. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.41 milltir i ffwrdd
 5. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.43 milltir i ffwrdd
 6. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.47 milltir i ffwrdd
 7. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.47 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.48 milltir i ffwrdd
 9. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.51 milltir i ffwrdd
 10. Hwyl i'r holl deulu

  0.52 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd 1902

  0.52 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....